BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data dodania: 2019-07-05 Autor: Przemysław Kempiński

Zapytanie w celu rozeznania rynku na druk materiałów promocyjnych dot. 5. Festiwalu i Konkursu im. K. Lipińskiego

data publikacji: 25 czerwca 2019 r.
termin składania ofert: 2 lipca, godz.: 14:00
Zapytanie w celu rozeznania rynku na druk materiałów promocyjnych
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna plakatów 1185x1750
Załącznik nr 3 - oczkowanie banera 126x250cm
Informacja o wyniku zapytania

=======================================================================

Zapytanie w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych, dot. 5 Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im. K. Lipińskiego

data publikacji: 19 czerwca 2019r.
termin składania ofert: 27 czerwca, godz.: 12:00
Zapytanie w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Informacja o wynikach zapytania

=======================================================================

Zapytanie w celu rozeznania rynku na druk materiałów promocyjnych dot. 23. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura

data publikacji: 3 czerwca 2019 r.
termin składania ofert: 10 czerwca, godz.: 12:00
Zapytanie w celu rozeznania rynku na druk materiałów promocyjnych
Załącznik nr 1 - formularz oferty
informacja o wynikach zapytania ofertowego  

=======================================================================

Zapytanie w celu rozeznania rynku na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i parkingiem dla uczestników,
artystów i gości dot. 5 Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im. K. Lipińskiego

data publikacji: 31 maja 2019r.
termin składania ofert: 10 czerwca, godz.: 12:00
Zapytanie w celi rozeznania rynku na świadczenie usług noclegowych
Załącznik nr 1 - formularz oferty
informacja o wynikach zapytania ofertowego  

=======================================================================

Tytuł: Przetarg nieograniczony

Opis: Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Data publikacji:24 września 2018 r.
Termin składania ofert: 2 października 2018 r. godz. 13:00 
Ogłoszenie o zamówieniu
siwz TOS
informacja z otwarcia kopert
wybór cz.1 i unieważnienie
wybór cz.4

=======================================================================

Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Opis: Toruńska Orkiestra Symfoniczna składa zapytanie ofertowe na druk materiałów promocyjnych dotyczących 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura
Data publikacji: 17 maja 2018 r.
Termin składania ofert: 24 maja, godz.: 12:00
zmiana - Zapytanie ofertowe z dnia 18 maja 2018 r.
załącznik - Zapytanie ofertowe - druk materiałów
informacja o wynikach zapytania ofertowego  

=======================================================================

Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 2/2018

opis: Toruńska Orkiestra Symfoniczna składa zapytanie ofertowe na usługi noclegowe dla wykonawców 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
data publikacji: 26 kwietnia 2018 r.
termin składania ofert: 4 maja, godz.: 12:00
załącznik - Zapytanie ofertowe - usługi noclegowe
informacja o wynikach zapytania ofertowego

=======================================================================

Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 1/2018

opis: Toruńska Orkiestra Symfoniczna składa zapytanie ofertowe na usługi noclegowe dla wykonawców 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
data publikacji: 11 kwietnia 2018 r.
termin składania ofert: 20 kwietnia, godz.: 12:00
zmiana - Zapytanie ofertowe
załącznik - Zapytanie ofertowe - usługi noclegowe
informacja o wynikach zapytania ofertowego

=======================================================================

Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 2/2017

opis: Toruńska Orkiestra Symfoniczna składa zapytanie ofertowe na usługi noclegowe dla wykonawców 21. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura"
data publikacji: 6 kwietnia 2017r.
termin składania ofert: 12 kwietnia, godz.: 12:00
załącznik - Zapytanie ofertowe - usługi noclegowe
informacja o wynikach zapytania ofertowego 

=======================================================================

Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Opis: Toruńska Orkiestra Symfoniczna składa zapytanie ofertowe na druk materiałów promocyjnych dotyczących 21. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura
Data publikacji: 6 kwietnia 2017r.
Termin składania ofert: 12 kwietnia, godz.: 12:00
załącznik - Zapytanie ofertowe - druk materiałów
informacja o wynikach zapytania ofertowego  

=======================================================================

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1

Dotyczy postępowania na Dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (D.224.2.2015)

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 1.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2-4

Dotyczy postępowania na Dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (D.224.2.2015)
Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone w zakresie części 2,3 i 4.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2-4

Wyjaśnienia i zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 kotły symfoniczne z dnia 13.11.2015
znak sprawy: D.224.2.2015

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

z1 opis przedmiotu zamowienia kotly symfoniczne TOS - zmiana

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej”

Zamawiający:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Wartość przetargu:
Powyżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej”

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz TOS 

z1 opis przedmiotu zamówienia kotły symfoniczne TOS

z1 opis przedmiotu zamówienia klarnety TOS

z1 opis przedmiotu zamówienia flet poprzeczny TOS

z1 opis przedmiotu zamówienia harfa TOS

z2 wzór umowy TOS

z3 formularz ofertyTOS

z4 wykaz zamówień TOS

z5 oświadczenia TOS

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Toruńska Orkiestra Symfoniczna informuje, że w postępowaniu nr D.224.1.2015 w dniu 06.10.2015 została zawarta umowa w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej marki Steinway&Sons D-274 wraz z oryginalną ławą koncertową oraz oryginalnym pokrowcem 
z wyłącznym przedstawicielem producenta, firmą
CHPM sp. z o.o., ul.Wirażowa 119, 
02-145 Warszawa na kwotę 664 000 zł brutto.

Archiwum

Data
Autor
Podgląd
2012-06-04 12:16:28 Przemysław Kempiński zobacz
2012-07-05 14:12:22 zobacz
2012-08-24 12:20:41 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:33:49 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:33:53 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:55:07 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:58:36 Przemysław Kempiński zobacz
2015-10-21 10:14:54 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 14:08:02 Magdalena Bąk zobacz
2015-11-09 14:10:14 Magdalena Bąk zobacz
2015-11-09 14:10:36 Magdalena Bąk zobacz
2015-11-09 14:10:59 Magdalena Bąk zobacz
2015-11-09 14:45:13 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 14:46:05 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 14:46:20 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 14:57:39 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 14:59:46 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 15:02:27 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 15:03:56 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 15:07:29 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 15:12:00 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-09 15:14:07 Przemysław Kempiński zobacz
2015-11-13 13:03:51 Przemysław Kempiński zobacz
2015-12-01 12:39:46 Przemysław Kempiński zobacz
2015-12-01 12:41:41 Przemysław Kempiński zobacz
2015-12-15 13:50:28 Przemysław Kempiński zobacz
2017-04-06 14:33:27 Przemysław Kempiński zobacz
2017-04-06 17:11:01 Przemysław Kempiński zobacz
2017-04-13 20:45:52 Przemysław Kempiński zobacz
2018-04-11 10:24:38 Przemysław Kempiński zobacz
2018-04-16 15:16:31 Przemysław Kempiński zobacz
2018-04-26 12:24:25 Przemysław Kempiński zobacz
2018-04-27 11:39:25 Przemysław Kempiński zobacz
2018-05-11 15:27:45 Przemysław Kempiński zobacz
2018-05-17 15:05:45 Przemysław Kempiński zobacz
2018-05-18 12:25:10 Przemysław Kempiński zobacz
2018-05-28 15:07:21 Przemysław Kempiński zobacz
2018-09-24 14:25:55 Przemysław Kempiński zobacz
2018-09-24 14:29:26 Przemysław Kempiński zobacz
2018-10-02 14:13:05 Przemysław Kempiński zobacz
2018-10-09 14:15:18 Przemysław Kempiński zobacz
2018-10-09 14:16:55 Przemysław Kempiński zobacz
2018-10-24 14:54:23 Przemysław Kempiński zobacz
2018-11-21 12:41:01 Przemysław Kempiński zobacz
2019-05-31 15:48:22 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-03 21:38:07 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-11 10:51:44 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-19 14:53:35 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-19 14:55:08 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-19 14:55:58 Przemysław Kempiński zobacz
2019-06-25 15:02:58 Przemysław Kempiński zobacz
2019-07-04 14:33:47 Przemysław Kempiński zobacz
2019-07-05 15:26:29 Przemysław Kempiński zobacz