BIP

STATUS PRAWNY

Data dodania: 2012-06-12 Autor: Przemysław Kempiński

Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń. Instytucja została wpisana do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod nr 4011/01/92. Instytucja posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

Statutu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz przepisów wewnętrznych:
Regulaminu Organizacyjnego TOS
Regulaminu Pracy TOS
Regulaminu Wynagradzania Pracowników TOS
Wewnętrznych Zarządzeń

Archiwum

Data
Autor
Podgląd
2012-06-12 11:05:13 Przemysław Kempiński zobacz
2012-06-12 11:24:32 Przemysław Kempiński zobacz
2012-07-05 14:11:56 zobacz
2012-07-26 10:36:19 zobacz
2012-07-26 10:36:26 zobacz
2012-07-30 13:21:11 zobacz
2012-08-24 12:20:08 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-13 15:00:28 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-13 15:55:36 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-13 15:55:46 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:28:45 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:30:05 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:53:55 Przemysław Kempiński zobacz
2015-01-29 08:55:32 Przemysław Kempiński zobacz