NIEPODLEGŁOŚCIOWY KONCERT MAJÓWKOWY

Tym wirtualnym koncertem on-line chcemy uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbliżające się Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Zaprezentowane zostały dzieła autorstwa F. Chopina, I.J. Paderewskiego, K. Lipińskiego oraz utwory nawiązujące do historii Polski - pieśni patriotyczne: m.in. "Święta miłości", "Hej, Orle Biały!".

Artyści, którzy wystąpili w ramach koncertu:
- Robert Łaguniak - skrzypce
- Marta Gidaszewska - skrzypce
- Urszula Psujek - śpiew
- Krystian Psujek - śpiew
- Karolina Sekuła - fortepian
- Magdalena Bazylko - akompaniament

Koncert prowadziła Anna Morawska.