SIŁY NATURY "MOC OGNIA"

"Siły Natury" to interdyscyplinarny projekt Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w formie festiwalu, który odbywa się w latach 2017 - 2020 w regionie kujawsko-pomorskim. Druga edycja nosi tytuł "Moc ognia" i odbyła się w dniach 12.10. - 21.10.2018 r. Ideą projektu jest prezentacja artystycznych związków i relacji pomiędzy żywiołami, a muzyką. W ramach projektu odbyły się koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, cykl audycji muzycznych dla dzieci z małych miejscowości.  Do udziału zostali zaproszeni wybitni polscy artyści, uznani na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.