Muzyk orkiestrowy - kontrabas

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko: 
muzyk orkiestrowy - kontrabas

Wymagany program:

1.Utwory SOLO
K. D. von Dittersdorf – Koncert kontrabasowy D-dur cz. I z kadencją Heinza Karla Grubera
Hans Fryba –Suita w dawnym stylu dwie części kontrastujące lub
J. S. Bach – suity wiolonczelowe dwie części kontrastujące

2. Orkiestrówki
I. Strawiński –Pulcinella VII część od nr 85 do końca
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op.67 III część str 6, 7
L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op.125 IV część str 17
W. A. Mozart - Symfonia nr 35 D-dur KV 385 Haffnerowska IV część t.1-37 i 80-101 i 134-140
W. A. Mozart - Symfonia nr 40 g-moll KV 550 I, IV część str 2, 6, 8
W. A. Mozart - Uwertura do opery Wesele Figara t.139-171
J.Brahms - Symfonia nr 1 c-moll t.161-189
F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur op.90 Włoska IV część str 9, 10
F. Mendelssohn-Bartholdy – III Symfonia a-moll op.56 t.193-221 (Litera F)

3. Utwór a'vista z literatury orkiestrowej.

Przesłuchanie odbędzie się 08.11.2018 roku (czwartek) o godzinie 14.00 
w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - kontrabas” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 31 października 2018 r. (środa), godz.15:00.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. (środa).