Muzyk orkiestrowy - wiolonczela / koncertmistrz

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko: 
muzyk orkiestrowy/solista - wiolonczela / koncertmistrz

Wymagany program:

1.Utwory SOLO
1. Bach – Dowolna część lub dwie krótsze kontrastujące części dowolnej suity
2. J. Haydn – Koncert D-dur (1 cz. z kadencją) lub
J. Haydn – Koncert C-dur (1 cz. z kadencją)

3. Standardowy koncert solowy – jedna część z poniższych:

A. Dvorak – Koncert, cz. 1
R. Schumann – Koncert, cz. 1
C. Saint-Saens – Koncert a-moll, cz. 1
E. Elgar – Koncert, cz. 1
D. Szostakowicz – Koncert, cz. 1
P. Czajkowski – Wariacje “Roccoco”

2. Orkiestrówki
A) Solówki
1. Rossini – Uwertura do opery William Tell, takty: 1 – 48 
2. Brahms – Koncert fortepianowy No. 2, cz. 3, partie solowe
3. Suppe – Uwertura do „Poranek, Południe i Wieczór”, partie solowe
4. R. Strauss: Don Quixote, Theme, Variation I, Variation V, Finale, partie solowe

B) Partie tutti
1. Beethoven – Symfonia No. 5, cz. 2: takty 1-10; 49-57; 98-106; cz. 3: takty 1-177
2. Beethoven - Symfonia No. 9, cz. 4: takty 1- 90
3. Mozart - Symfonia No. 35, cz. 4: takty 1-37 oraz 134-264
4. Brahms - Symphony No. 2, cz. 2: takty 1-15
5. Debussy - La Mer, cz. 1, 2 takty przed 9 do 6-ty takt po 9 (górna linia)
6. Mendelssohn - Scherzo ze Snu Nocy Letniej, litery C - D oraz N - O
7. R. Strauss – Don Juan: początek do litery C
8. Prokofiev – Symfonia No. 5, cz. 2: numery 35 i 36, cz. 4: numery 79 do numeru 80

3. Utwór a'vista z literatury orkiestrowej.

Przesłuchanie odbędzie się 08.11.2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00
w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - wiolonczela” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych :
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 31 października 2018 r. (środa), godz.15:00.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. 
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. (środa)