Bilety

Rezerwacje

Rezerwacja biletów

Rezerwacji biletów można dokonać:

 • mailowo na adres: kasa at tos [dot] art [dot] pl bądź sekretariat at tos [dot] art [dot] pl w tytule wpisując REZERWACJA BILETÓW
  Rezerwacja dokonana drogą mailową ważna jest tylko po otrzymaniu pocztą zwrotną potwierdzenia. Termin wykupienia biletów jest określany w trakcie rezerwacji. Zarezerwowane bilety, które nie zostaną odebrane do tego czasu, zostaną odwołane bez powiadomienia.
 • telefonicznie w kasie – w piątki w godz. 13-19 oraz na godzinę przed koncertem w miejscu koncertu;  nr do kasy +48 56 642 43 79.
 • telefonicznie w Dziale Organizacji Koncertów poza godzinami pracy kasy +48 56 622 88 05;

Termin wykupienia biletów jest określany w trakcie rezerwacji telefonicznej. Zarezerwowane bilety, które nie zostaną odebrane do tego czasu, zostaną odwołane bez powiadomienia.

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

 • data, godzina, tytuł koncertu
 • ilość biletów
 • rodzaj biletów (normalny, ulgowy)
 • imię, nazwisko
 • nr telefonu kontaktowego, ew. adres e-mail.

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

UWAGA !!! W związku z elektronicznym systemem sprzedaży biletów w kasie informujemy, że wszystkie rezerwacje zostają automatycznie anulowane 2 dni przed rozpoczęciem koncertu.

kasa biletowa

KASA BILETOWA
 

Godziny otwarcia:
Kasa biletowa jest czynna w piątki w godz. 13.00-19.00 oraz na godzinę przed każdym koncertem, gdzie będzie się on odbywał. Zakup biletu bezpośrednio przed koncertem odbywającym sie poza siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (CKK Jordanki) możliwy jest tylko w formie płatności gotówkowej.

Adres:
Al. Solidarności 1-3 , 87-100 Toruń (CKK Jordanki)

Kontakt:
Małgorzata Działdowska
tel: 56 642 43 79
e-mail: kasa at tos [dot] art [dot] pl

 

bilety online

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną

Regulamin obowiązuje od 01.10.2019.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,
  tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl.
  Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • a) „wydarzeniu” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których uczestniczą słuchacze,
  • b) o stronie internetowej TOS, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.tos.art.pl,
  • c) o stronie internetowej poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.
 4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 § 2

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna oferuje sprzedaż biletów online.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie należy:
  1. wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)
  2. zaakceptować warunki regulaminu
  3. złożyć zamówienie online
  4. uiścić zapłatę za zamówienie przelewem
  5. wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 7. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.

§ 3

BILETY, RODZAJE BILETÓW

 1. TOS prowadzi sprzedaż online biletów następujących rodzajów:
  • bilet normalny,
  • bilet ulgowy
 2. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, opublikowany na stronie www.tos.art.pl w zakładce Bilety.
  Wydrukowany bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
 3. W przypadku zakupu online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.
 4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
 5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. W sprawie zakupu powyżej 10 szt. biletów jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasa at tos [dot] art [dot] pl.

§ 4

ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 37 lub mailowo: kasa at tos [dot] art [dot] pl.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: k [dot] olszewska at tos [dot] art [dot] pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. TOS zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny,
 2. zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.
 3. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

§ 6

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
 2. 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod at tos [dot] art [dot] pl.
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. 4 a) Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 7. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 8. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.
Newsletter
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera. Na podany przez Państwa adres mailowy raz w tygodniu wyślemy informacje dotyczące naszej bieżącej działalności. Przekażemy istotne wiadomości, poinformujemy o ciekawych wydarzeniach oraz o interesujących nowościach w ofercie specjalnej. Subskrypcji można dokonać w dolnym pasku głównej strony www.tos.art.pl
Oferty Specjalne
widok na pełną widownię, zadowoleni melomani, stojąc biją brawo
Bilety grupowe
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
zbliżenie na dwa instrumenty muzyczne trzymane w dłoniach muzyków nad białym stolikiem
Bilety - Szkoły i Uczelnie Muzyczne
Bilety na koncerty symfoniczne w cenie specjalnej dla uczniów Szkół i Akademii Muzycznych.
zdjęcie grającego pianisty - widok z góry
Karta podarunkowa [przedpłacona]
Spełniaj muzyczne marzenia swoich bliskich!
zdjęcie rąk dwóch pianistek grających na instrumencie - widok z góry, zbliżenie na klawiaturę
Voucher - Bilet prezentowy
Bilet Prezentowy uprawnia do uczestnictwa w jednym wybranym koncercie po jego wymianie na bilet wstępu w kasie biletowej
widok dwóch regałów z książkami pomiędzy którymi dzidzi kobieta na krześle, czytająca książkę
Bilety - karta biblioteczna Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Posiadaczom karty bibliotecznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.
wzór Karty Absolwenta UMK
Bilety - Karta Absolwenta UMK
Posiadaczom Karty Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.
Toruńska Karta Dużej Rodziny
Bilety - Toruńska Karta Dużej Rodziny
Zniżki dla posiadaczy Toruńskiej Karty Dużej Rodziny.
Toruńska Karta Seniora
Bilety - Toruńska Karta Seniora
Zniżki dla posiadaczy Toruńskiej Karty Seniora.
logo i znak Moja Starówka
Bilety - karta Moja Starówka
Posiadaczom karty Moja Starówka przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.