Idea - Mistrzowie Klasyki TOSoliści | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea - Mistrzowie Klasyki TOSoliści

Toruńską Orkiestrę Symfoniczną tworzą ludzie. Imponujące umiejętności jej muzyków, będące owocem długotrwałej, wytężonej pracy – często od najmłodszych lat, sprawiają, że drzwi Sali Koncertowej regularnie otwierają się dla lokalnej społeczności. Od 45 lat Orkiestra aktywnie współtworzy kulturalny krajobraz miasta, zapraszając do uczestnictwa w swoich niezapomnianych koncertach kolejne pokolenia melomanów.

Z okazji jubileuszowego 45. sezonu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pragniemy nieco przybliżyć publiczności występujących w niej artystów. W nowym cyklu „TOSoliści” rzucimy więcej światła na indywidualne talenty muzyków. Podczas 5 koncertów wchodzących w skład cyklu, wybrani soliści należący do zespołu artystycznego TOS, wystąpią przed publicznością w pokazach artystycznego kunsztu. Muzycy zaprezentują słuchaczom najwybitniejsze dzieła w historii muzyki, w których ogromną rolę odegrały partie solowe. Pojawią się utwory tak słynnych i zasłużonych dla europejskiej kultury kompozytorów jak Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms czy Richard Strauss.  Projekt ma na celu promowanie talentów członków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, którzy od wielu lat tworzą niezwykle zgrany zespół, także występując solo, wyróżniają się godnymi podziwu zdolnościami. Chcemy wspólnie z  melomanami świętować rocznicę niezwykle ważną dla naszej kulturalnej społeczności i całego, toruńskiego regionu, który z dumą reprezentujemy. Pragniemy zwrócić uwagę na indywidualne talenty muzyków i dojrzałą tożsamość Orkiestry ukształtowaną przez lata występów dla wiernej, wspierającej publiczności, o jakiej większość zespołów mogłaby tylko pomarzyć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w koncertach z cyklu „TOSoliści”!