Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas koncertów TOS

grafika z napisem uwaga!
Data publikacji

Szanowni Państwo, informujemy o aktualnych wytycznych, które obowiązują podczas naszych koncertów z udziałem publiczności:

🔹 OGRANICZONA LICZBA WIDZÓW

Miejsca będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

🔹 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA NOSA I UST

Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nos. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.

🔹 DEZYNFEKCJA RĄK

przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.

🔹 ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

🔹 OŚWIADCZENIE

Przed wejściem na koncert będą musieli Państwo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane : imię, nazwisko, numer telefonu. Treść oświadczenia dostępna jest również na stronie www.tos.art.pl w zakładce BILETY. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy okazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.

🔹 OBSŁUGA WIDZA

- abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem;

- preferowane są bilety elektroniczne w telefonach – aby umożliwić bezdotykową obsługę. Pracownicy wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony tj.: maseczki, przyłbice, rękawiczki;

- należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie;

- szatnie zostały wyłączone z użytku;

- prosimy o stosowanie się do niniejszych zaleceń, nadawanych komunikatów głosowych oraz poleceń obsługi widza;

Przypominamy o zajmowaniu na widowni tylko wyznaczonych i wskazanych miejsc.

Z góry dziękujemy za dostosowanie się do naszych zaleceń.