Idea projektu Dni Moniuszkowskie | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea projektu Dni Moniuszkowskie

DNI MONIUSZKOWSKIE to projekt Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, którego główną ideą jest popularyzacja dzieł i sylwetki Stanisława Moniuszki. Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora zorganizowane zostały 34 wydarzenia zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i popularyzatorskim. Projekt rozpoczął się dokładnie w dniu jubileuszu - 5 maja 2019 r. recitalem fortepianowym litewskiej pianistki. W związku z tym, że muzyka fortepianowa nie była czołową domeną działalności twórczej Moniuszki i dzieła te są rzadko wykonywane, koncert ten był okazją do zwrócenia uwagi na znacznie mniej znaną dziedzinę pracy twórczej kompozytora. S. Moniuszko uważany jest za twórcę polskiej opery narodowej i najwybitniejszego po Fryderyku Chopinie przedstawiciela stylu narodowego w muzyce polskiej. Pomimo tego, wciąż pozostaje w cieniu innych polskich twórców. Ideą programu było zwrócenie uwagi na bogatą i różnorodną twórczość Stanisława Moniuszki, a także edukację dzieci i młodzieży.

Utwory fortepianowe (Walc nr 1, Polonez nr 2) były również wykonywane na koncertach dla dzieci, a także na konkursie edukacyjnym "Stanisław Moniuszko - życie i twórczość". Duża uwaga została poświęcona także "Śpiewnikom domowym". Pieśni prezentowane były zarówno podczas widowiska muzycznego "Dróżki Pana Moniuszki" dla osób dorosłych i seniorów, jak i w formie gier, zabaw i audycji muzycznych dla dzieci. Fragmenty z oper Moniuszki zostały wykonane zarówno w wersji oryginalnej - symfonicznej oraz w opracowaniach na fortepian lub na głos z akompaniamentem.