Program 26. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura

kobieta i mężczyzna grający na akordeonach, 24.06 Akordeon X2 Koncert z okazji Święta Miasta Torunia, 26. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura 24.06-28.08.2022 Toruń / Kujawsko - pomorskie, 2022
Accordion X2
Klasyczna lista przebojów 26.06, 26. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura 24.06-28.08.2022 Toruń / Kujawsko - pomorskie, 2022
Classic Hits List
Złota Era Hollywood 3.07, 26. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura 24.06-28.08.2022 Toruń / Kujawsko - pomorskie, 2022
The Golden Age of Hollywood
Recital organowy z prelekcją
Recital organowy z prelekcją
Wieczór kameralny - Wieniawski / Szymanowski / Bacewicz 15.07, 26. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura 24.06-28.08.2022 Toruń / Kujawsko - pomorskie, 2022
Wieczór kameralny - Wieniawski / Szymanowski / Bacewicz
Recital organowy z prelekcją 23.07
Recital organowy z prelekcją
Azjatycka perfekcja #1 / wieczór kameralny 28.07
Asian Perfection #1 / wieczór kameralny
Kameralnie na skrzypce i wiolonczelę - 30.07
Chamber music for Violin and Cello
Poetycki chopin 31.07
The Poetic Chopin
Azjatycka perfekcja #2 / wieczór symfoniczny - 6.08
Asian Perfection #2 / symphonic concert
Samotne wyspy serc - 7.08
Lonely Hearts
Hity z Opola i nie tylko - 12.08
Greatest hits from Opole and more
Wieczór bałkańsko-klezmerski / Klezmafour symfonicznie 14.08
Balkan-Klezmer evening – Klezmafour symfonicznie
Hiszpański temperament - 20.08
The Spanish Temper
Wieczór polskich przebojów 26.08
Polish Hits Night
BIG BAND SHOW - SWING / FUNK / FUSION
BIG BAND SHOW - SWING / FUNK / FUSION