Artyści MFS - Krzysztof Jakowicz | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Artyści MFS - Krzysztof Jakowicz

Krzysztof Jakowicz ukończył z wyróżnieniem studia wiolinistyczne, kształcąc się pod kierunkiem takich mistrzów, jak Tadeusz Wroński, Josef Gingold, Eugenia Umińska, János Starker, Henryk Szeryng. Jest laureatem I nagrody w Konkursie im. Eugène’a Ysaÿe’a w Warszawie (1959) oraz III nagrody i nagrody specjalnej Henryka Szerynga w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1962). Artysta uczestniczył w tak renomowanych festiwalach jak m.in. Warszawska Jesień, Edinburgh Festival, Berliner Festspiele, Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, City of London Festival, Bregenzer Festspiele, Schleswig-Holstein Musik Festival. Występował  z czołowymi orkiestrami, wśród których wymienić można English Chamber Orchestra, Orkiestrę Filharmonii Izraelskiej, Wiener Symphoniker, BBC Scottish Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Orkiestrę Filharmonii Narodowej, Orkiestrę Sinfonia Varsovia, NOSPR, Orkiestrę Filharmonii w Oslo, Orquesta Nacional de España, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Współpracował z wieloma dyrygentami z Polski i z zagranicy, z tak wybitnymi osobowościami jak m.in. Riccardo Chailly, Pinchas Steinberg, Leopold Hager, Michel Tabachnik. Przez dwa lata był pierwszym skrzypkiem słynnego Kwintetu Warszawskiego.

Artysta otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Orfeusz (1986), nagrodę krytyków francuskich Diapason d’Or (1989) i Fryderyka (1996). Został także uhonorowany nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Spraw Zagranicznych za upowszechnianie kultury polskiej za granicą oraz nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za wielokrotne wykonania utworów współczesnych (w wielu przypadkach jemu dedykowanych). Krzysztof  Jakowicz był szczególnie ceniony przez Witolda Lutosławskiego. Kompozytor powierzył mu polskie prawykonania wszystkich swoich utworów skrzypcowych (Łańcuch II, Partita w wersji z orkiestrą, Subito). Na zaproszenie Lutosławskiego artysta wykonywał dzieła kompozytora pod jego batutą w ważnych centrach muzycznych świata. W 2002 r. Krzysztof Jakowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Artysta jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz profesorem wizytującym Soai University w Osace. W ciągu swojej kariery dokonał licznych nagrań dla polskich i zagranicznych wytwórni fonograficznych, takich jak EMI, Angel, Le Chant du Monde, Polskie Nagrania, DUX.  Jest zapraszany często do udziału w pracach jury krajowych i zagranicznych konkursów m.in. imienia: N. Paganiniego w Genui, T. Wrońskiego w Warszawie, H. Wieniawskiego w Poznaniu, C. Nielsena w Odense, K. Szymanowskiego w Łodzi. Krzysztof Jakowicz gra na skrzypcach włoskich podarowanych mu przez jego Mistrza prof. Tadeusza Wrońskiego.