Dofinansowanie projektu | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Dofinansowanie projektu

Zadanie "Póki Polska żyje w nas" zostało dofinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2021 Niepodległość po polsku.

Wartość dofinansowania: 71 800 zł
Całkowita wartość projektu: 152 496,92 zł

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna w projekcie Póki Polska żyje w nas, połączyła w sobie muzykę, historię i literaturę. Projektowi przyświecała idea ukazania i promocji polskiego dziedzictwa muzycznego z pomocą odniesień do literatury i historii regionu i całego kraju. Między 19 maja a 4 czerwca odbyło się łącznie: 11 wydarzeń, w tym: dwa koncerty symfoniczne, koncert kameralny, koncerty dla dzieci,  gry miejskie, prelekcje, wykład oraz koncert orkiestry wojskowej z towarzyszeniem chóru.

Głównym celem projektu była prezentacja dzieł nacechowanych ideami patriotyczno – wyzwoleńczymi, które podnosiły na duchu i wciąż oddziałują na emocje odbiorców.

W ramach bloku literackiego zorganizowane zostały m.in.:
- koncert kameralny z udziałem tria Krzysztofa Napiórkowskiego, w programie którego znalazły się utwory powstałe na kanwie literackiej twórczości Mickiewicza, Leśmiana, ks. J. Twardowskiego
- cross-overowy koncert symfoniczny z udziałem TOS oraz ukraińskiego, folkowo-rockowego zespołu Haydamaky, który na warsztat wziął spuściznę literacką Mickiewicza (m.in. Stepy akermańskie, Reduta Ordona, Dziady, Konrad Wallenrod). Z trzynastozgłoskowcem zmierzyli się: pisarz Andrzej Stasiuk i aktor Robert Więckiewicz.

Część poświęconą historii wypełniły gry miejskie łączące pokolenia, wykład na temat motywów niepodległościowych w muzyce polskiej, koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z towarzyszeniem Chóru Medici Cantares, prelekcja oraz koncert symfoniczny wieńczący projekt.

Finałem projektu było przedstawienie twórczości wielkiego męża stanu, patrioty, a zarazem kompozytora i pianisty - Ignacego Jana Paderewskiego, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i walce o niepodległość na wielu polach, zarówno jako premier, minister spraw zagranicznych czy Przewodniczący Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie dzieła Paderewskiego zabrzmiały na zakończenie projektu. Były to m.in., uważana przez niektórych za najlepszą symfonię w polskiej literaturze muzycznej - Symfonia h-moll op. 24 "Polonia", napisana z okazji obchodów 40-lecia Powstania Styczniowego, wykorzystująca m.in. motyw melodii Mazurka Dąbrowskiego. Co warte nadmienienia - utwór został wykonany w Toruniu po raz pierwszy w historii.

 

flaga i godło Polski