Idea - Cztery struny świata | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea - Cztery struny świata

Projekt Cztery Struny świata to 6 koncertów symfonicznych oraz 10 wydarzeń towarzyszących - koncerty kameralne, pokazy filmowe, spotkania tematyczne. Cykl koncertów zakłada muzyczną podróż do krajów, których muzyka i kultura prezentowana będzie w trakcie pierwszego półrocza 2022. Tematami koncertów symfonicznych będą muzyka polska, włoska, nordycka, francuska, angielska i słowiańska. Każdy z nich poprzedzony będzie wykładem poświęconym utworom wykonywanym podczas każdego z koncertów.

Dyrektor artystyczny - Dainius Pavilionis