Idea projektu Palcem po partyturze | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea projektu Palcem po partyturze

Projekt „Palcem po partyturze” to cykl 13 koncertów dla dzieci w wieku 0 -11 lat, które odbywać się będą od czerwca do grudnia 2022r. Koncerty przeznaczone będą dla dwóch grup wiekowych 0-6 lat oraz 7-11 lat. Dla każdej z nich odbędzie się po 6 koncertów, a na zakończenie koncert symfoniczny dla wszystkich młodych melomanów. W projekt zaangażowani będą m.in. muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, zespół Dixie Brotherhood, Orkiestra „Campanella”, Orkiestra Wojskowa z Torunia, co wpłynie na wysoki poziom artystyczny koncertów. Przystępny sposób przekazywanych treści przez merytorycznie przygotowanego konferansjera pozwoli na nabycie i poszerzenie wiedzy z dziedziny muzyki. Różnorodna tematyka umożliwi poznanie kultur muzycznych całego świata. Zaprezentowane zostaną dzieła różnych epok począwszy od polskiej muzyki ludowej do muzyki klasycznej różnych epok.