Idea projektu - Póki Polska żyje w nas | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea projektu - Póki Polska żyje w nas

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na nowy projekt Póki Polska żyje w nas, łączący w sobie muzykę, historię i literaturę. Projektowi przyświeca idea ukazania i promocji polskiego dziedzictwa muzycznego z pomocą odniesień do literatury i historii regionu i całego kraju. Między 19 maja a 4 czerwca odbędą się łącznie: 11 wydarzeń, w tym: dwa koncerty symfoniczne, koncert kameralny, koncerty dla dzieci,  gry miejskie, prelekcje, wykład oraz koncert orkiestry wojskowej z towarzyszeniem chóru.

Głównym celem projektu jest prezentacja dzieł nacechowanych ideami patriotyczno – wyzwoleńczymi, które podnosiły na duchu i wciąż oddziałują na emocje odbiorców.

W ramach bloku literackiego zorganizowane zostaną m.in.:
- koncert kameralny z udziałem tria Krzysztofa Napiórkowskiego, w programie którego znajdą się utwory powstałe na kanwie literackiej twórczości Mickiewicza, Leśmiana, ks. J. Twardowskiego
- cross-overowy koncert symfoniczny z udziałem TOS oraz ukraińskiego, folkowo-rockowego zespołu Haydamaky, który na warsztat weźmie spuściznę literacką Mickiewicza (m.in. Stepy akermańskie, Reduta Ordona, Dziady, Konrad Wallenrod). Z trzynastozgłoskowcem zmierzą się: pisarz Andrzej Stasiuk i aktor Robert Więckiewicz.

Część poświęconą historii wypełnią gry miejskie łączące pokolenia, wykład na temat motywów niepodległościowych w muzyce polskiej, koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z towarzyszeniem Chóru Medici Cantares, prelekcja oraz koncert symfoniczny wieńczący projekt.

Finał projektu to przedstawienie twórczości wielkiego męża stanu, patrioty, a zarazem kompozytora i pianisty - Ignacego Jana Paderewskiego, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i walce o niepodległość na wielu polach, zarówno jako premier, minister spraw zagranicznych czy Przewodniczący Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie dzieła Paderewskiego zabrzmią na zakończenie projektu. Będzie to m.in., uważana przez niektórych za najlepszą symfonię w polskiej literaturze muzycznej - Symfonia h-moll op. 24 "Polonia", napisana z okazji obchodów 40-lecia Powstania Styczniowego, wykorzystująca m.in. motyw melodii Mazurka Dąbrowskiego. Co warte nadmienienia - utwór zostanie wykonany w Toruniu po raz pierwszy w historii.

 

Projekt "Póki Polska żyje w nas" dofinansowany jest ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja Niepodległość po polsku.

Całkowita wartość zadania: 152 496,92 zł
Dofinansowanie: 71 800,00 zł

belka logotypowa projektu "Póki Polska żyje w nas"
Flaga Polski i Godło Polski