Infrastruktura kultury 2023 | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Infrastruktura kultury 2023

PROJEKT - INFRASTRUKTURA KULTURY 2023

Toruńska Orkiestra Symfoniczna podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2023 roku, została beneficjentem programu Infrastruktura kultury 2023. Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Wartość zadania to 125 114,00 zł z tego 93 000 zł pochodzi z dofinasowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem wniosku jest zakup instrumentów (trąbki w stroju B, marimba, instrument klawiszowy), akcesoriów (tłumiki dla waltorni, ustniki i dusze dla puzonów, żeberka dla instrumentów smyczkowych, akcesoriów perkusyjnych), krzeseł i stojaków dla kontrabasów, nagłośnienia na audycje muzyczne, oprogramowania do laptopów. Od lat instytucja boryka się z wyeksploatowanym instrumentarium, a także brakiem niezbędnych narzędzi i sprzętów do bezpiecznej, ergonomicznej pracy pracowników technicznych i administracyjnych. Sprzęt sceniczno - techniczny pomoże przy profesjonalnej organizacji wydarzeń.
Pozyskane wsparcie i zakup niezbędnej infrastruktury podniesie standard pracy, wpłynie korzystnie na funkcjonowanie instytucji, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i wykonawczym.

Dofinansowanie
MKIDN Finfrastruktura 2023
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego