Julia Kędzia

Julia Kędzia urodziła się w 2004 roku we Włocławku. Gdy miała 7 lat rozpoczęła naukę w Szkole Muzycznej I st. w Toruniu w klasie skrzypiec prowadzonej przez panią Grażynę Witkowską, pod której kierunkiem kształci się do dziś.  Obecnie Julia jest uczennicą IV klasy Szkoły Muzycznej II st., jednocześnie uczęszcza do II klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.  Swoją muzyczną pasję rozwija dodatkowo uczestnicząc w kursach muzycznych, m.in. prowadzonych przez prof. Sławomira Tomasika i prof. Krzysztofa Jakowicza.  Ponadto Julia znajduje czas na swoje pasje pozamuzyczne, którymi są książki i rysowanie.