Patronat Honorowy i Komitet Honorowy | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Patronat Honorowy i Komitet Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad 5. Międzynarodowym Festiwalem i Konkursem Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego

Skan pisma przyznającego patronat honorowy


Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet honorowy:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotr Gliński
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski
Prof. Krzysztof Penderecki
Rolf Georg Köhler – Nadburmistrz Getyngi
Henri Lenferink – Prezydent Lejdy
Tadeusz Pająk – Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu
David Kim – koncertmistrz Philadelphia Orchestra
Elmar Oliveira – prezydent International Elmar Oliveira Violin Competition in Florida,
Roxanna Panufnik – kompozytorka; córka Andrzeja Panufnika
Daniel Stabrawa – pierwszy koncertmistrz Filharmoników Berlińskich
Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet organizacyjny:
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – Zbigniew Fiderewicz – Przewodniczący
Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Mariusz Smolij
p.o. Dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej – Przemysław Kempiński
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – Jerzy Janczarski
Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego – Edyta Macieja-Morzuch
Dyrektor Wydziału Kultury – Zbigniew Derkowski
Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki – Ewa Banaszczuk-Kisiel
Prezes CKK Jordanki – Grzegorz Grabowski