PROF. TOMASZ TOMASZEWSKI | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

PROF. TOMASZ TOMASZEWSKI

Tomasz Tomaszewski urodził się w Czechowicach w Polsce i studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u prof. Wrońskiego. Po egzaminach, które zdał z wyróżnieniem, kontynuował studia w Konserwatorium Leningradzkim u prof. Gutnikowa oraz we Freiburgu u prof. Marschnera i uczęszczał na konkursy mistrzowskie u Drużynina, Krysa, Fourniera, Libermanna, Hillera i Szerny'ego. Jako solista może wykazać się licznymi nagraniami radiowymi i płytowymi w wielu krajach Europy, w Japonii, Chinach i USA. W 2001 roku został profesorem Uniwersytetu Sztuk w Berlinie.