Projekt - Kultura w zasięgu 2.0 | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Projekt - Kultura w zasięgu 2.0

Toruńska Orkiestra Symfoniczna bierze udział w projekcie pn. „Kultura w zasięgu 2.0", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

logo ue

 

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

herb torunia