Wydarzenia - ZACZNIJ ŻYĆ (Z) KULTURĄ | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Wydarzenia - ZACZNIJ ŻYĆ (Z) KULTURĄ

Otwarta próba generalna, która rozpoczeła projekt odbyła się w dniu 4.11.2022 r. W jej trakcie słuchacze mogli zapoznać się z pracą muzyka orkiestrowego, solisty i dyrygenta nad utworem E. Lalo - Symfonia hiszpańska.

Koncerty kameralne zostały przeprowadzone dwutorowo. Odbyło się 45 koncertów kwartetu smyczkowego z prelekcjami w toruńskich szkołach średnich oraz 16 koncertów w czterech różnych ośrodkach Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WPTUiW): Oddział Dziennego Odwykowego (ODO), Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU), Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień (OTOU) oraz Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU). W każdym z ośrodków odbyły się łącznie cztery różne koncerty kameralne, podczas których wystąpiły cztery różne zespoły kameralne.

W każdym z ośrodków terapii uzależnień odbędą się po dwa zajęcia przy udziale muzykoterapeutki - 8 zajęć, która przeprowadzi sesję terapeutyczną poprzedzoną wykładem na temat zalet muzykoterapii jako formy wspomagającej terapię przy leczeniu uzależnień i dbania o zdrowie psycho-fizyczne. Podczas zajęć wykorzystane będą: technika improwizacji ruchowej, techniki wizualizacyjne i inne. Będzie to jednocześnie okazja do integracji z innymi uczestnikami spotkań w miłej atmosferze. Całość odbędzie się przy dźwiękach instrumentu "handpan".

Na zakończenie projektu, w dniu 14.12.2022 r. odbyły się dwa koncerty symfoniczne z udziałem zespołu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która wykona projekt muzyczny Krzysztofa Dobosiewicza - Superheroes. W programie koncertu znajdą się szlagiery muzyki filmowej z wielu amerykańskich superprodukcji m.in. z takich jak: Batman, Iron Man, Spiderman czy Thor. Orkiestra wykona także utwory z kultowych gier komputerowych, m.in. Angry Birds, Minecraft czy Super Mario Bros, udowadniając tym samym, że udział w wydarzeniach artystycznych na żywo jest doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu i może stanowić antidotum na stany zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Mecenas Główny
Miasto Toruń