Konkurs edukacyjny "Stanisław Moniuszko - życie i twórczość"

Dla dzieci
Dni Moniuszkowskie
Koncert
Data
Miejsce
Sala Prób CKK Jordanki

DNI MONIUSZKOWSKIE odbywać się będą w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” uruchomionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w dniu 13 września 2018 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

Konkurs „Kompozytor – życie i twórczość” to wydarzenie cykliczne organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. XIV edycja poświęcona jest Stanisławowi Moniuszce.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest przedstawienie sylwetki Stanisława Moniuszki oraz prezentacja jego twórczości. Ważne też jest zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o muzyce i życiu kompozytora. Rozpowszechnianie wiedzy muzycznej w szkołach ogólnokształcących jak również propagowanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży ma przygotować młodych melomanów do bardziej świadomego odbioru muzyki, a także prób podjęcia nauki gdy na instrumentach muzycznych.

Konkurs „Stanisław Moniuszko – życie i twórczość” składa się z trzech etapów i przeprowadzany jest na podstawie regulaminu określającego cele, zadania, terminy i zasady uczestnictwa. I i II etap organizowane są w szkołach na podstawie materiałów dostarczonych przez Organizatora. III etap – Finał – odbędzie się 5 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w Sali Prób CKK Jordanki w Toruniu i składa się z trzech zadań jakimi są test słuchowy, krzyżówka i test teoretyczny. W Finale biorą udział uczniowie wyłonieni na podstawie dwóch wcześniejszych etapów. Uczestników finału ocenia Jury, które po zakończeniu Konkursu ogłasza wyniki. Na zakończenie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa, podziękowań nauczycielom i nagród Laureatom.

Więcej informacji na temat konkursu: www.edukacja.tos.art.pl
Alina Reut: edukacjaattos [dot] art [dot] pl
tel. 56 642 43 77; kom. 602 253 809