Kujawy symfonicznie

Koncert
Kujawy pełne muzycznej wrzawy!
Data
Miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki
Wstęp
35 zł

Koncert odbędzie się w ramach projektu "Kujawy pełne muzycznej wrzawy!"


Razem z Fundacją DKMS chcemy nieść pomoc osobom chorującym na nowotwory krwi i wspólnie rejestrować nowych potencjalnych Dawców szpiku w ramach 

Dni Dawcy Szpiku w Toruniu 

Pomożesz? Bo możesz! Masz to w genach.
Twoje wsparcie ma wielkie znaczenie!


„Kujawy symfonicznie” to koncert wieńczący projekt „Kujawy pełne muzycznej wrzawy!”, w ramach którego odbyło się 12 koncertów kameralnych w placówkach edukacyjno-opiekuńczych. W wykonaniu pianisty - Piotra Banasika oraz zespołu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą litewskiego dyrygenta - Dainiusa Pavilionisa usłyszymy dzieła kompozytorów polskich, którzy w swojej twórczości inspirowali się polską muzyką ludową. Koncert poprowadzi muzykolog Piotr Matwiejczuk. 

Wystąpią:
Piotr Banasik – fortepian
Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
Dainius Pavilionis - dyrygent 

Program: 
M. K. Ogiński - Polonez a-moll "Pożegnanie Ojczyzny" 
F. Chopin - Fantazja na tematy polskie A-dur op. 13 
F. Chopin - Polonez As-dur op. 53 
W. Żeleński – Dwa tańce polskie op.37 
M. Cynk – Dyna kujawska, Kujawiak TOS, Kujawiak dla T. 
R. Twardowski – Trzy tańce polskie 
W. Kilar - Polonez z filmu Pan Tadeusz

Kujawy to region, który za sprawą takich tańców jak: kujawiak, mazurek i oberek z całą pewnością może być pełen muzycznej wrzawy. Wymienione tańce wpisały się w muzyczny pejzaż tej krainy, którą odkrył i umiłował Fryderyk Chopin, spędzający letnie wakacje 1824 i 1825 roku w Szafarni. Dla niego folklor był synonimem polskości. Fantazję A-dur na tematy polskie op. 13 skomponował prawdopodobnie w 1828 roku. Maurycy Mochnacki w recenzji z pierwszego warszawskiego koncertu orzekł, że jest to „potpourri ze śpiewów narodowych” i podkreślał „piękną prostotę rodzinnego pienia, jaką sobie Chopin przyswoił”. Istotnie utwór stanowi wiązankę melodii ludowych, z których pierwsza zaczerpnięta została z pieśni Już miesiąc zeszedł, druga pochodzi z utworu Karola Kurpińskiego pt. Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki. W Fantazji do głosu dochodzi również żywiołowy kujawiak. Oskar Kolberg przekonywał, że tę swojsko brzmiącą melodię Chopin zasłyszał w kujawskim Służewie u rodziny Wodzińskich. Bardzo trafną recenzję  innego taneczno-heroicznego emblematu polskości a mianowicie Poloneza As-dur op. 53 Fryderyka Chopina wystawił Hugo Leichtentritt: „Wszystko, co pod względem blasku, dostojeństwa, siły i entuzjazmu tkwi w polonezie – zostało w arcydziele tym wyrażone w sposób najbardziej porywający z możliwych”. Nic dodać, nic ująć, trzeba posłuchać.
Piękno rodzimych tańców potrafili również docenić Władysław Żeleński, tworząc Dwa tańce polskie na orkiestrę symfoniczną op. 37 gdzie obok Poloneza występuje Mazur, a także Romuald Twardowski, który napisał Trzy tańce polskie: Polonez, Taniec renesansowy i Mazur na orkiestrę symfoniczną.
Słynny Polonez a-moll nr 13 „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego zrodził się w samym sercu Mazowsza, w jego rodzinnym majątku pod Sochaczewem.  Melancholijny wydźwięk głównej części tego Poloneza, zdobionej ornamentalnymi figuracjami stał się w muzyce polskiej, jak pisała Irena Poniatowska: „ikoną poloneza okresu wczesnoromantycznego sentymentalizmu”. Inny hit studniówek, który zabrzmi podczas omawianego koncertu to słynny Polonez z filmu „Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara. Andrzej Wajda tak wspominał genezę tego utworu: „Jeszcze nie zaczęliśmy zdjęć do Pana Tadeusza, a ja już od Wojciecha Kilara dostałem płytę i liścik. Przesłał mi poloneza, który – jak pisał – będzie umieszczony w filmie. Chciał także, żebym wsłuchując się w tego poloneza, szedł tą drogą realizując film Pan Tadeusz…To wspaniałe, kiedy to kompozytor uważa, że odkrył tajemnicę utworu literackiego i najpierw proponuje muzykę, a ty później masz do tego dorobić film. To przydarzyło mi się tyko raz w życiu i, muszę powiedzieć, że to było piękne”.
Kujawiak TOS i Dyna Kujawska pochodzą z cyklu 7 Tańców Kujawskich i Kaszubskich Magdaleny Cynk, które toruńska kompozytorka pisze od 2006 roku. Swojego Kujawiaka kompozytorka zadedykowała Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej, gdy ta przekształciła się z kameralnej w symfoniczną. Z kolei Dyna kujawska jak sama nazwa wskazuje inspirowana jest folklorem Kujaw. Pobrzmiewają w niej cytaty z melodii kujawskich, które w kolejnych fazach utworu ulegają stylizacyjnym przeobrażeniom. Utwór łączy wiele cech muzyki ludowej; taneczny charakter, prostotę, naturalność, a niekiedy surowość kształtowania melodii, wreszcie żywiołowość i energię tańców ludowych. By uchwycić ludową proweniencję kompozytorka zastosowała w utworze kontrastowość temp, świadomie schematyczną niekiedy powtarzalność fraz i tematów muzycznych, a prostą melodię oparła na zwrotce i refrenie pieśni kujawskiej. Ważną rolę w kształtowaniu muzycznej narracji odgrywają w Dynie instrumenty dęte. Poszczególne motywy i tematy muzyczne pojawiają się w partiach różnych instrumentów, zyskując różnorodne oblicza barwowe. Występujące w kompozycji liczne repetycje dźwięków i charakterystyczny dla muzycznego folkloru ‒ motoryzm sprawiają, że utwór tchnie energią typową dla perpetuum mobile naznaczonego ludową nutą. Kujawiak dla T. Magdaleny Cynk powstał w 2013 roku i został przeznaczony na bardziej kameralny skład wykonawczy. Nie należy do wspomnianego cyklu 7 Tańców Kujawskich i Kaszubskich i posiada osobistą dedykację. Został prawykonany przez Cappellę Gedanensis pod batutą Rafała Kłoczko.

dr Aneta Derkowska


 

Piotr Banasik - W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Ka-towicach w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora na macierzystej Uczelni. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Very Gornosta-evej, Arie Verdiego, Alexeia Orlovetskiego, Dang Thai Sona, Alexisa Weissenberga oraz Krystiana Zimermana.
Pianista zdobywał nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Jest medalistą 48. Międzynarodowego Konkursu im. Marii Canals w Barcelonie (2002). W tym samym roku otrzymał I nagrodę na Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku, a także został laureatem 36. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. W 2003 otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina w War-szawie, a także uzyskał Gran Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym PARNASSOS w Monterrey w Meksyku. W 2005 roku zdobył II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycz-nym im. F. Chopina w Warszawie dla Kandydatów do 15. Międzynarodowego Konkursu Piani-stycznego im. F. Chopina, na którym otrzymał później szereg nagród pozaregulaminowych, m.in. dla najlepszego uczestnika II etapu niezakwalifikowanego do finału. W 2009 został wyróżniony na 4. Międzynarodowym Konkursie im. Ferenca Liszta we Wrocławiu, a w 2012 roku otrzymał I na-grodę oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie koncertu na Ogólnopolskim Konkursie Piani-stycznym im. F. Chopina. Jest również laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
Piotr Banasik występował z recitalami i koncertami symfonicznymi w wielu krajach Europy, a także w Brazylii, Etiopii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako solista współpracował z większością polskich orkiestr filharmonicznych, a także m.in. z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, Orkiestrą Kameralną Filharmonii Naro-dowej, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Sinfoniettą Cracovią, Śląską Orkiestrą Kameralną, Forchheimer Kammerorchester (Niemcy), Orkiestrą Symfoniczną Guanajuato (Meksyk), Orchestre National des Pays de La Loire (Francja), Paderewski Symphony Orchestra (USA) czy Orquestra Sinfonica do Parana (Brazylia), pod batutą takich dyrygentów jak Agnieszka Ducz-mal, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Łukasz Borowicz, Szymon Bywalec, Massimiliano Caldi, Sławomir Chrzanowski, Osvaldo Ferreira, Piotr Gajewski, Tomasz Golka, Mieczysław Gra-bowski, Zbigniew Graca, Jerzy Kosek, Alexander Liebreich, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Swoboda, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, John Neschling, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Stru-gała, Jean-Pierre Wallez czy Tadeusz Wojciechowski. 
Pianista dokonał archiwalnych nagrań radiowych m.in. z Polską Orkiestrą Radiową, Orkie-strą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, Orkiestrą Symfoniczną Guanajuato (Koncert fortepia-nowy e-moll Chopina dla radia meksykańskiego). W 2001 roku z Młodzieżową Orkiestrą Symfo-niczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach nagrał III Koncert fortepianowy Beethovena dyry-gując od klawiatury. 2 lata później zarejestrował ten sam Koncert z Polską Orkiestrą Radiową. Z tą samą orkiestrą dokonał nagrania II Koncertu fortepianowego Aleksandra Kulikowskiego, które zo-stało wydane przez Polskie Radio w 2014 roku. W 2019 roku ukazał się debiutancki album solowy Piotra Banasika, zawierający wszystkie dzieła fortepianowe Mieczysława Karłowicza, który został wydany przez wytwórnię DUX.
Piotr Banasik występował na międzynarodowych festiwalach, m.in. na 22. Septembre Musical de l'Orne we Francji (2004), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach (2005, 2013), 24. Międzynarodowym Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” (2005), Festiwalu Pianistycznym Alexisa Weissenberga w Engelbergu (2007), 8. Muzycz-nym Festiwalu Al-Ain w Emiratach Arabskich (2008), 53. Festiwalu Muzyki Współczesnej „War-szawska Jesień” (2010) oraz na dwóch edycjach festiwalu Oficina de Musica de Curitiba w Brazylii (2011 i 2012). 
Równolegle z działalnością koncertową Piotr Banasik prowadzi działalność dydaktyczną na stanowisku adiunkta w katowickiej Akademii Muzycznej, a także w Państwowej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach, gdzie od 2017 roku pełni funkcję kierownika sekcji instrumen-tów klawiszowych.
Od 2018 roku Piotr Banasik jest kierownikiem Międzynarodowego Kursu Pianistycznego od-bywającego się corocznie w Akademii Muzycznej w Katowicach.


Wydarzenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz wypełnienie oświadczenia, które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.