Muzykoterapia / Музикотерапія

Muzykoterapia
Data
Miejsce
Sala Prób CKK Jordanki
Wstęp
obowiązują zapisy

Заняття спрямовані на популяризацію методу музикотерапії серед людей старшого віку, як елемента, що стимулює розумову та фізичну активність. Під час занять будуть використовуватися такі прийоми: техніка імпровізації руху, візуалізація, релаксація та інші техніки. Це також буде можливість інтегруватися з іншими учасниками зустрічі в невимушеній атмосфері.

Підготовка та проведення: Maja Wlazły

 

Запрошуємо біженців з України безкоштовно взяти участь у вибраних концертах Торунського Симфонічного Оркестру. 

Якщо ви зацікавлені, звертайтеся до каси за телефоном або електронною поштою телефон: 
Тел. 56 642 43 79
пошта: kasaattos [dot] art [dot] pl 

Контакт англійською мовою: 
Тел.: 56 644 83 05 
пошта: magda [dot] bakattos [dot] art [dot] pl


Zajęcia mają na celu popularyzację metody muzykoterapii wśród seniorów, jako elementu stymulującego aktywność umysłową i fizyczną. Podczas zajęć wykorzystane będą: technika improwizacji ruchowej, techniki wizualizacyne, relaksacyjne i inne. Będzie to jednocześnie okazja do integracji z innymi uczestnikami spotkań w miłej atmosferze. 

Przygotowanie i prowadzenie: Maja Wlazły

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z kasą biletową
tel. 56 642 43 79
mail: kasaattos [dot] art [dot] pltabindex="-1"

Kontakt w j. angielskim:
tel. 56 644 83 05
mail: magda [dot] bakattos [dot] art [dot] pltabindex="-1"