Przemarsz ulicą Stanisława Moniuszki

Dla dzieci
Dni Moniuszkowskie
Koncert
Data
Miejsce
Ulica Stanisława Moniuszki w Toruniu
Wstęp
bezpłatny

DNI MONIUSZKOWSKIE odbywać się będą w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” uruchomionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w dniu 13 września 2018 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

Wystąpią:
Orkiestra Wojskowa w Toruniu
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu

Wydarzenie rozpocznie się przemarszem ul. Moniuszki w rytm „Prząśniczki” granej przez Orkiestrę Wojskową w Toruniu.  Uczestnicy zatrzymają się przed popiersiem Stanisława Moniuszki. Kolejnym etapem uroczystości będzie przejście do „Ogrodu Muzyków” gdzie uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w różnych zabawach związanych z muzyką i twórczością S. Moniuszki, organizowanych przez uczniów najstarszych klas pod nadzorem opiekunów, nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu.