Recital fortepianowy | SEROCKI #100

Serocki #100
Recital
Data
Miejsce
Sala Prób CKK Jordanki
Wstęp
bezpłatny

Koncert odbędzie się w ramach projektu SEROCKI #100

Wystąpi:
Adam Kośmieja – fortepian, prowadzenie 

W programie: 
K. Serocki - A piacere
K. Serocki - Sonata: Inquietamente, Veloce, Elegiaco, Barbaro
K. Serocki - Krasnoludki: Miniatury dla dzieci: Krakowiak, Kujawiak, Mazurek, Piosenka, Walczyk, Kołysanka, Oberek
K. Serocki - Suita Preludiów: Animato, Affettuoso, Agitato, Teneramente, Veloce, Capriccioso, Furioso
 

Recital fortepianowy Adama Kośmieji jest szansą na powrót do refleksji nad fortepianem w twórczości Kazimierza Serockiego – jak już zaznaczyliśmy, instrumentem objętym szczególną atencją w dorobku toruńskiego kompozytora. Ułożony przez pianistę, który w ramach swojej działalności fonograficznej postanowił dokonać monograficznego nagrania  solowych kompozycji fortepianowych Serockiego, recital proponuje ich ogląd w sposób retrospektywny.
A piacere, które otworzy koncert Kośmieji jest ostatnim, napisanym w 1962 i wydanym rok później, dziełem na fortepian głównego bohatera niniejszego projektu. 7 lat wcześniej Serocki napisał swoją czteroczęściową Sonatę, zadedykowaną Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu z okazji rocznicy dziesięciolecia jego istnienia. Nieco bardziej osobistą dedykacją autor opatrzył drugą edycję swoich Krasnoludków – na wydanych w 1954 roku miniaturach  widnieje bowiem adnotacja, że adresatką tego cyklu jest Maria Drzewiecka – pierwsza, przypomnijmy,  nauczyciela instrumentu Serockiego. Program wieńczy siedmioczęściowa Suita preludiów – także cykl miniatur – zadedykowany przez autora Tadeuszowi Ochlewskiemu, ukończony w 1952 roku.
A piacere powstało w okresie, w którym Serocki, parafrazując tytuł segmentu z monografii Iwony Lindstedt, „poszukiwał stylu indywidualnego”. Te Propozycje – bo taki podtytuł widnieje przy A piacere – są próbą wykorzystania otwartej formy dzieła w twórczości solowej, niemniej poza realizacją pewnego konceptu formalnego, potwierdzają przywiązanie Serockiego do ekspresywnych właściwości muzyki, o czym świadczy zróżnicowanie narracyjne kompozycji. Sam Serocki o swoim koncepcie napisał w programie Festiwalu Warszawska Jesień, który cytuje się tu za serwisem polmic.pl, następująco:
Utwór, powstały na przełomie 1962/63, składa się z trzech segmentów, a każdy segment – z dziesięciu struktur. Sposób notacji pozwala wykonawcy na pewne dowolności interpretacyjne w ramach ustalonych proporcji czasowych. Utwór nie może trwać jednak krócej niż 6 minut i dłużej niż 8 minut. Kolejność, w jakiej wykonuje się poszczególne struktury wewnątrz każdego segmentu, jak i kolejność wykonywania poszczególnych segmentów – zależą od uznania pianisty.”
Porównując to dzieło do utrzymanej jeszcze w tradycyjnej formalnej konwencji Suity preludiów, neoklasycznej, która recital Kośmieji zakończy i jest kompozycją najstarszą z wykonywanych podczas koncertu, choć starszą jedynie o 10 lat od a piacere, dostrzega się zdecydowaną zmianę, jaką ta dekada przyniosła w twórczości Serockiego. Jednak dążenie do kształtowania zróżnicowanej, wartkiej emocjonalnie narracji jest cechą, która dzieła te łączy – cechą, która pozwala zidentyfikować w obu z nich autograf kompozytora. Serocki w Preludiach stara się zmaksymalizować treść ekspresywną muzyki na rzecz ograniczenia formy do minimum – nawiązuje tym samym do tradycji Chopinowskich preludiów. Oczywiście wykorzystuje już inny zestaw środków, choćby spoglądając w stronę dodekafonii, tak jak w Veloce, piątej części suity.
Kilka uwag należy się także Kranoludkom. To wczesne dzieło przede wszystkim uderza przemyśleniem i szczerością. Przemyślenie dotyczy tu faktury kompozycji przeznaczonej dla adeptów sztuki fortepianowej – komponując kolejne miniatury Serocki wziął pod uwagę zarówno ograniczenia, jak i szanse na doskonale umiejętności wykonawczych i interpretacyjnych młodych pianistów. Szczerość zaś wynika znad wyraz naturalnego, choć nie pozbawionego nie-klasycznych rozwiązań fakturalnych zakomponowania materiału tanecznego – w tym cyklu wybrzmią bowiem m.in. Walczyk, Krakowiak, Kujawiak, Mazurek, czy Oberek.  

Karol Furtak

* bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki od 1 września 2022 r.