Przemysław Kempiński dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Dyrektor
Przemysław Kempiński
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku "Promocja i Reklama".  Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu". Koordynator dwóch edycji festiwalu Luxfest, organizowanego w ramach…
Przemysław Kempiński, director of the Toruń Symphony Orchestra
Director
Przemysław Kempiński
Graduate of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Adam Mickiewicz University in Poznań in Promotion and Advertising. Graduate of the postgraduate programme "Building managerial competence of business leaders" of the Nicolaus Copernicus University. Coordinator of two editions of the Luxfest Festival, organized as part of the Toruń…
Deputy Artistic Director - Dainius Pavilionis
Deputy Artistic Director
Dainius Pavilionis
Dainius Pavilionis was born on 7 September 1977 in Marijampolė, Lithuania, he began studying choral conducting at the Juozas Gruodis College of Music in Kaunas in 1992. Upon graduation in 1996, he enrolled in the Lithuanian Academy of Music (LMA), where he studied choral conducting under Professor Povilas Gylys. In 2002, he began his postgraduate…
Dainius Pavilionis Zastępca dyrektora ds. artystycznych
Zastępca dyrektora ds. artystycznych
Dainius Pavilionis
Dainius Pavilionis urodził się w 1977 roku w Mariampolu na Litwie w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu zostając laureatem wielu konkursów. W 1992 roku podjął naukę w Konserwatorium im. J. Gruodisa w Kownie w klasie dyrygentury chóralnej. Od 1996 roku kontynuował naukę w Litewskiej Akademii…
Adam Banaszak
First guest conductor of Toruń Symphony Orchestra
Adam Banaszak
Adam Banaszak is one of the most active conductors of the young generation. He specializes in opera, operetta, vocal-instrumental music and conducting ballet performances. He works for Wrocław Opera, but has also conducted performances at Kraków Opera, the Silesian Opera in Bytom and the Podlaska Opera and Orchestra in Białystok. He has conducted…
Adam Banaszak
Pierwszy gościnny dyrygent Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Adam Banaszak
Adam Banaszak należy do grona najaktywniejszych dyrygentów młodego pokolenia. Specjalizuje się w muzyce operowej, operetkowej, wokalno-instrumentalnej oraz prowadzeniu spektakli baletowych. Na stałe związany jest z Operą Wrocławską, prowadził także spektakle w Operze Krakowskiej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze i Filharmonii Podlaskiej w…
Toruńska Orkiestra Symfoniczna na scenie Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
Toruń Symphony Orchestra
Toruń, a city pervaded by history and culture, has been striving for its own professional symphony orchestra ever since Poland regained independence. The first attempts to establish the orchestra were made in the 1920s, when the Pomeranian Music Society and the Conservatory of Music, which educated outstanding instrumentalists, were very active.…
Toruńska Orkiestra Symfoniczna na scenie Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Toruń, miasto wszechobecnej historii i kultury od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, zabiegał o własną zawodową orkiestrę symfoniczną. Pierwsze próby podjęto w latach 20. XX wieku kiedy powołano orkiestrę, prężne działało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne oraz kształcące wybitnych instrumentalistów Konserwatorium Muzyczne. Trudna…
The String Quartet TOS
The String Quartet TOS
The String Quartet was formed at the initiative of the leading musicians of Toruń Symphony Orchestra in 2004 and it is composed of : Izabela Bogusz – I violin (concertmaster TOS), Grzegorz Bogusz – II violin, Marta Wroniszewska – viola, Karol Wroniszewski – cello (concertmaster TOS). The first official concert was held in 2005 in the Artus Court…
Kwartet smyczkowy TOS
Kwartet smyczkowy TOS
Kwartet  Smyczkowy TOS powstał z inicjatywy czołowych muzyków Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w 2004 roku i działa w składzie: Izabela Bogusz – I skrzypce (koncertmistrz TOS), Grzegorz Bogusz – II skrzypce, Marta Wroniszewska – altówka, Karol Wroniszewski – wiolonczela (koncertmistrz TOS). Pierwszy oficjalny koncert zespołu odbył się w…
Toruń String Quartet
The Quartet
The quartet was established in 1995. It consists of musicians associated with the Toruń Symphony Orchestra. The Quartet performs at many prestigious concerts and social events in Poland and abroad. The repertoire includes pieces representing different styles and periods, ranging from baroque to contemporary chamber and popular music. The Quartet…
Toruński Kwartet Smyczkowy
Toruński Kwartet Smyczkowy
Rozpoczął działalność w 1995 roku. Tworzą go muzycy związani z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Zespół prowadzi bogatą działalność koncertową, występując podczas wielu prestiżowych koncertów i spotkań okolicznościowych w Polsce i za granicą. W repertuarze posiada utwory reprezentujące różne style i epoki, począwszy od barokowej aż po współczesną…
Toruń Symphony Orchestra on the stage of the Concert Hall of the Jordanki Cultural and Congress Center
Headquarters - CKK Jordanki
Since December 2015, the seat and the concert venue of Toruń Symphony Orchestra has been the modern and impressive interiors of the Jordanki Cultural and Congress Centre, which houses a Concert Hall (1012 m2 for 882 spectators) and a Chamber Hall (315m2 for 287 spectators). In autumn 2010, at the World Architecture Festival (WAF) in Barcelona, the…
Toruńska Orkiestra Symfoniczna na scenie Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
Siedziba - CKK Jordanki
Od grudnia 2015 roku siedzibą i miejscem koncertów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej są nowoczesne i imponujące wnętrza Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, w których mieści się Sala Koncertowa (1012 m2 dla 882 widzów) oraz Sala Kameralna (315m2 dla 287 widzów). Jesienią 2010 roku na Światowym Festiwalu Architektury (WAF) w Barcelonie budynek…