Dyrektor | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Dyrektor

portret mężczyzny
Przemysław Kempiński

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku "Promocja i Reklama".  Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu". Koordynator dwóch edycji festiwalu Luxfest, organizowanego w ramach toruńskiego Budżetu Partycypacyjnego. Współpracował przy 10 edycjach festiwalu "Nova Muzyka i Architektura", festiwalu "Chopin w Toruniu", trzech edycjach Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, projektów "Ochrona dziedzictwa kulturowego Województwa Kujawsko- Pomorskiego", Festiwalu "Siły Natury". Bierze udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania, prawa autorskiego i marketingu m.in. w Narodowym Centrum Kultury i Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Koordynował zagraniczne wyjazdy zespołu artystycznego m.in. do Niemiec, Hiszpanii, Litwy. W latach 2015 - 2019 pracował na stanowisku kierownika Działu Organizacji Koncertów. Dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest od 1 września 2020 r. Pracuje również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jako wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.