Presspack - najbliższe wydarzenia

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi najbliższych koncertów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Najbliższe koncerty:

27.11.2022r., godz. 17:00 - Audiofeels symfonicznie

4.12.2022 r., godz. 16:00 - Mikołajki symfonicznie


 

Muzyka relaksacyjna dla kobiet w ciąży

To projekt dla kobiet, które ukończyły 21. tydzień ciąży. Podczas spotkań, poruszane zostaną zagadnienia związane z wpływem muzyki na stan psychofizyczny matki i dziecka, stymulacją prenatalną, emocjami w ciąży, sztuką efektywnego relaksu, a także godnego porodu i połogu z pomocą muzykoterapii.

10.12.2022 r., godz. 11:00 - Muzyka relaksacyjna dla kobiet w ciąży


 

Celem programu Scena Muzyki Polskiej jest promocja polskich artystów i artystek, a także polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską są prezentowane w sezonie 2022/23 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Program własny Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Jest przeznaczony dla polskich artystów wykonawców.


 

Projekt "Palcem po partyturze"

Projekt „Palcem po partyturze” to cykl 13 koncertów dla dzieci w wieku 0 -11 lat, które odbywać się będą od czerwca do grudnia 2022r. Koncerty przeznaczone będą dla dwóch grup wiekowych 0-6 lat oraz 7-11 lat. Dla każdej z nich odbędzie się po 6 koncertów, a na zakończenie koncert symfoniczny dla wszystkich młodych melomanów. W projekt zaangażowani będą m.in. muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, zespół Dixie Brotherhood, Orkiestra „Campanella”, Orkiestra Wojskowa z Torunia, co wpłynie na wysoki poziom artystyczny koncertów. Przystępny sposób przekazywanych treści przez merytorycznie przygotowanego konferansjera pozwoli na nabycie i poszerzenie wiedzy z dziedziny muzyki. Różnorodna tematyka umożliwi poznanie kultur muzycznych całego świata. Zaprezentowane zostaną dzieła różnych epok począwszy od polskiej muzyki ludowej do muzyki klasycznej różnych epok.