Armaty ukryte w kwiatach | Chopin w rocznicę Powstania Warszawskiego

Koncert
Nova Muzyka i Architektura
Recital
Data
Miejsce
Sala Kameralna CKK Jordanki
Wstęp
20 zł

01.08.1944 roku na obszarze okupowanej Warszawy rozpoczęło się powstanie warszawskie, którego celem było uwolnienie się spod rąk okupanta. Od tego bohaterskiego wydarzenia minęło już 77 lat, lecz wspomnienia wciąż pozostały żywe. Armaty ukryte w kwiatach | Chopin w rocznicę Powstania Warszawskiego to koncert, którego celem jest upamiętnienie wydarzeń z 1944 roku.

Recital odbędzie się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” – Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021

 

 

Wystąpi:
Kamil Pacholec – fortepian 
Recital jest nagrodą pozaregulaminową przyznaną przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną dla najlepszego uczestnika reprezentującego kraj Regionu Morza Bałtyckiego w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego

Aneta Derkowska – prowadzenie

W programie:
Fryderyk Chopin: 
- Nokturn Des-dur nr 2 op. 27
- Barkarola Fis-dur op. 60
- Impromptu Fis-dur op. 36
- Polonez fis-moll op. 44
- Rondo Es-dur op. 16
- Mazurki op. 30
- Sonata h-moll op. 58

O Fryderyku Chopinie (1810-1849) powiedziano już wiele, podobnie jak o jego muzyce. Z perspektywy czasu ważne wydają się słowa innych polskich kompozytorów o naszym „muzycznym wieszczu”, słowa, które wciąż rezonują. Rodzimi twórcy piszą i mówią o Chopinie, dotykając różnych rejestrów. Jego muzyka jest dla nich wciąż żywa, ciągle zachwyca i wzrusza.
Zygmunt Krauze (ur. 1938) pozostawał pod wielkim wrażeniem twórczości Chopina jeszcze w czasach szkolnych. Dla Włodzimierza Kotońskiego (ur. 1925, zm. 2014) była ona „objawieniem”, Zbigniewa Bujarskiego (ur. 1933, zm. 2018) zawsze „zachwycała i zdumiewała”. W odczuciu Zbigniewa Penherskiego  (ur. 1935, zm. 2019) „nosi piętno boskiej doskonałości”. Tadeusza Wieleckiego (ur. 1954) „zniewalała mocą swojego wyrazu”. Krzysztof Knittel (ur. 1947) zwierzał się, że muzyka Chopina, słuchana z dala od ojczystego kraju, wzruszała go i sprawiała, że miał „mokro w oczach”. Zbigniewa Bargielskiego (ur. 1937)  sztuka wielkiego mistrza „zmusza czasem do milczenia”. Wojciech Kilar (1932-2013) potwierdził tak silne od czasów Schumanna i Norwida przekonanie, że „Chopin jest Polską przesycony”, a Krzysztof Baculewski (ur. 1950) dodał: „ta twórczość jest tak immanentnie związana z polskością, że tkwi w nas (…) na tyle głęboko, że stanowi część nas, część naszej świadomości”.  Stefan Kisielewski (ur. 1911, zm. 1991) podsumował: „Chopin jest jak ów magiczny przedmiot, mający w każdym zwierciadle inne odbicie”, zaś Witold Lutosławski (ur. 1913, zm. 1994) przyznał: „nie wyobrażam sobie możliwości życia bez jego muzyki, stanowi ona dla mnie coś takiego jak powietrze, jak woda, bez czego nie da się żyć”. 
I jeszcze słowa Romana Bergera (ur. 1930, zm. 2020), które w obliczu kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego każą nam się zatrzymać i zastanowić. „Chopin był kompozytorem politycznym (…). On nie skomponował okazyjnie, na zamówienie jednej Etiudy rewolucyjnej  ‒ skomponował 24 Etiudy rewolucyjne. I 24 Preludia rewolucyjne skomponował. I 4 Ballady rewolucyjne i 4 Scherza rewolucyjne (…). Chopin postrzegany jako dysydent, (…) dziś stałby (…) w opozycji do megatrendu transformacji człowieka, istoty z gatunku homo creativus, w konsumenta sztuki”. 

dr Aneta Derkowska


Wydarzenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi. Koncert bez przerwy.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz wypełnienie oświadczenia, które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.