Spotkanie z artystą - Wokół grupy 49 - prawda czy fikcja? | SEROCKI #100

Serocki #100
Prelekcje
Data
Miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki
Wstęp
bezpłatny

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu SEROCKI #100

„O Kazimierzu Serockim i jego twórczości opowiada Zygmunt Krauze” – te słowa w zasadzie streszczają wszystko to, czego oczekiwać można od piątkowego spotkania z artystą – spotkania, które odbędzie przed koncertem, na którym wystąpi on jako kompozytor – pianista wykonujący swoje własne dzieło. Zygmunt Krauze był przyjacielem Serockiego, ale jednocześnie wielokrotnym wykonawcą jego kompozycji. To, co dla rozumienia dzieł Serockiego jest najistotniejsze, czyli proces twórczy i jego ścisły związek ze sposobnością wykonawczą, a w konsekwencji także z rezonansem u odbiorców, Zygmunt Krauze poznawał w bezpośredniej współpracy z kompozytorem. Dlatego też w ramach spotkania odkryje przed słuchaczami karty nie tylko osobowości Serockiego, ale także, a może przede wszystkim, zdradzi w jaki sposób kompozytor tworzył swoje dzieła, które elementy interesowały go najsilniej i jak artyści – wykonawcy, którym dedykował swoje utwory partycypowali w tym procesie.
Zygmunt Krazue to urodzony w 1938 roku pianista i kompozytor. Pierwszej profesji uczył się w Warszawie, w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej, drugiej z kolei, u nauczyciela głównego bohatera tego projektu, Kazimierza Sikorskiego. W latach sześćdziesiątych studiował także pod kierunkiem Nadii Boulanger. W jego dorobku kompozytorskim prym wiodą kompozycje fortepianowe, w tym trzy koncerty skomponowane na ten instrument, ale również miniatury. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie kompozytor nie stronił od eksperymentów związanych przede wszystkim z ideą otwartej formy dzieła i preparowaniem instrumentu. Ważną dziedziną działalności twórczej Zygmunta Krauzego są także opery, a wśród nich Polieukt z 2010 roku, którego realizacja w jednym z francuskich teatrów operowych doczekała się nagrody za najlepszy spektakl sezonu.

Karol Furtak