Vivaldi & Chopin - Koncert z uczniami ZSM #1

Koncert
Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze
Transmisja online
Data
Miejsce
YouTube
Wstęp
bezpłatny

Koncert z okazji 280. rocznicy śmierci A. Vivaldiego

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu "Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze"


Zapraszamy na koncert w formule online, 

który będzie transmitowany 17 kwietnia o godz. 18:00 na naszym kanale YouTube. 
Koncert bedzie dostępny na naszym kanale do 30 czerwca 2022 r. 


Szanowni Państwo!

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć naszą działalność w tym trudnym czasie, zachęcamy do wpłaty darowizny w dowolnej kwocie. Wpłacane darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Kliknij tutaj aby przekazać darowiznę.


Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze to projekt, którego ideą jest uczczenie pamięci artystów obchodzących ważne rocznice w 2021 r. W ramach zadania odbędzie się 12 wydarzeń, w tym: koncerty symfoniczne, kameralne, recitale, wystawa plakatów, projekcja filmowa oraz wykład. Projekt odwołuje się do następujących rocznic:  280. rocznicy śmierci A. Vivaldiego, 100. rocznicy śmierci C. Saint-Saënsa, 50. rocznicy śmierci I. Strawińskiego, 120. rocznicy śmierci G. Verdiego, 230. rocznicy śmierci W. A. Mozarta, 110. rocznicy śmierci G. Mahlera oraz 100. rocznicy śmierci W. Żeleńskiego. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wybitni artyści (Marek Tomaszewski, Krzysztof Książek, Piotr Buszewski, Piotr Sałajczyk), a także młodzi laureaci nagród w konkursach, studenci akademii muzycznych oraz uczniowie.

Wystąpią:

Iga Czyżykowska - śpiew
naucz.: Anna Niemiec – Mościcka
A. Vivaldi – Domine Deus aria na sopran z Glorii D-dur RV 589

Martyna Dąbrowska - flet
naucz.: Marta Klimczak
A.Vivaldi – Koncert na flet D-dur Il Gardellino op. 10 nr 3 RV 428, cz. I

Klara Grochowska – wiolonczela
naucz.: Dorota Bojarczuk
A. Vivaldi –  Koncert wiolonczelowy a-moll RV 418, cz. I

Julia Kędzia – skrzypce
naucz.: Grażyna Witkowska
A. Vivaldi – Zima z cyklu Cztery pory roku, cz. II i III

Stanisław Oracz – fortepian
naucz.: Magdalena Stopińska
F. Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11, cz. I

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Marek Wroniszewski - dyrygent

Antonio Vivaldi był jednym z największych mistrzów włoskiej wiolinistyki pierwszej połowy XVIII wieku. Swoje koncerty tworzył „taśmowo” dlatego zyskał też miano „mistrza recyklingu”. Jego muzyka jest tak idiomatyczna, że nie sposób przypisać jej innemu twórcy. Wciąż zachwyca kolejne pokolenia, a dzięki nowym, genialnym interpretacjom wydaje się jeszcze bardziej żywiołowa. 
Cztery pory roku należą do kanonu literatury muzycznej. Solowy charakter skrzypiec w tych utworach  nie budzi wątpliwości i choć partia tego instrumentu nie jest jeszcze tutaj całkowicie samodzielna, to z pewnością wiedzie prym w kształtowaniu linii melodycznej, eksponowaniu głównych motywów i kształtowaniu nastroju. Koncerty te realizują charakterystyczny dla epoki baroku nurt estetyczny nazywany malarstwem dźwiękowym – imitazione della natura. Vivaldi „odmalowuje” w swoich koncertach pejzaże przyrody na dwóch poziomach. W ramach poszczególnych części kształtuje pewien nastrój i to zadanie powierza całemu zespołowi. Natomiast ilustrację konkretnych wydarzeń (jak np. burza) odnajdujemy w dźwiękach partii solowej. Program każdego koncertu został sformułowany w sonetto dimostrativo. Przypuszcza się, że autorem sonetów jest właśnie Vivaldi. W ślad za tekstem sonetów podąża żywa, wartka i radosna muzyka „rudego księdza”. W koncercie zatytułowanym Zima kompozytor dźwiękiem skrzypiec „odmalowuje” melodię, która jest jak opowieść snuta przy kominku (cz. II Largo). Wesołą zabawę na lodzie ilustruje natomiast finałowe Allegro (cz. III). 
Vivaldi był pionierem koncertów fletowych. Błyskotliwie oddawał w nich nastroje natury: zamiecie, gwałtowne ulewy i odwzorowywał obrazy kalejdoskopowo zmieniającego się nieba, naśladował także odgłosy przyrody. W Koncercie fletowym D-dur Il Gardellino op. 10 nr 3 RV 428 przy użyciu instrumentu solowego mistrzowsko odwzorował głos szczygła. 
Wiolonczela była w baroku bardzo chętnie używana w roli instrumentu solowego. Ceniono ją zwłaszcza z „ciepłe”, „miękkie” brzmienie i naturalną predyspozycję do kantyleny z jednej strony, z drugiej zaś za sporą ruchliwość i duże możliwości wirtuozowskie. Wszystkie wspomniane cechy tego pięknego instrumentu potrafił wykorzystać Vivaldi m.in. w Koncercie wiolonczelowym a-moll RV 418.  
Napisana prawdopodobnie w 1715 roku dla dziewcząt z Ospedale della  Pietà Gloria D-dur RV 589, choć odnaleziona dopiero w 1920 roku i wykonana dopiero w 1939 roku w Sienie, jest najbardziej znaną kompozycją religijną Vivaldiego. Jej część ‒ aria sopranowa Domine Deus symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa. Obojowe solo, „oplatające” w tej części głos solowy przydaje jej pastoralnego charakteru. 
Koncerty fortepianowe Chopina nawiązują do formy i konwencji koncertów pisanych w stylu brillant, stanowiącego wiodący nurt muzyki fortepianowej pierwszej połowy XIX wieku. W nowym stylu swoje koncerty  pisali m. in. Johann Nepomuk Hummel, John Field, Ignaz Moscheles, a także Carl Maria Weber i Franciszek Lessel. W obu swoich koncertach fortepianowych Chopin doprowadza do absolutnej doskonałości środki typowe dla stylu brillant, łączącego wirtuozerię, popisowość i błyskotliwość partii solowej z poetyckością, liryzmem i potoczystością fortepianowej kantyleny. Praca nad Koncertem fortepianowym e-moll op. 11 trwała od kwietnia do sierpnia 1830 roku. Koncert e-moll zadedykowany Friedrichowi Kalkbrennerowi, został wydany jako pierwszy i zabrzmiał jako pierwszy w Paryżu oraz w Lipsku w 1833 roku.

dr Aneta Derkowska 
 

Iga Czyżykowska pochodzi z Torunia. Jest studentką III roku psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ma również bardzo szerokie zainteresowania muzyczne. Jako siedmiolatka rozpoczęła naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Toruniu w klasie fortepianu. Następnie, przez trzy lata kontynuowała naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w klasie saksofonu. W kolejnych latach Jej zainteresowania muzyczne skierowały się ku wokalistyce. Rozpoczęła naukę w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie śpiewu Pani Bogny Forkiewicz. Obecnie kontynuuje naukę śpiewu w Szkole Muzycznej II st. w Toruniu pod kierunkiem Pani Anny Niemiec-Mościckiej. W maju bieżącego roku szkolnym Iga przystąpi do egzaminu dyplomowego kończącego naukę w toruńskiej szkole muzycznej. Swoją pasję do muzyki Iga również realizuje śpiewając w toruńskim chórze Astrolabium. Ponadto jest amatorką jeździectwa.

Martyna Dąbrowska naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu rozpoczęła w 2011 roku. Obecnie jest uczennicą IV klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie fletu prowadzonej przez Panią Martę Klimczak. Martyna regularnie uczestniczyła w kursach mistrzowskich, które prowadzili tacy wybitni pedagodzy-artyści jak:  Berten D'Hollander, Matvey Demin, Daniel Rybicki, dr hab. Agata Igras, dr Maria Peradzyńska-Filip, Juliusz Domaniak. Przez wiele lat, jako członkini chóru Gioia di Cantare zdobywała nagrody na prestiżowych konkursach w całej Europie. Wielokrotnie uczestniczyła w letnich i zimowych wakacjach muzycznych organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, podczas których pełniła obowiązki koncertmistrza.

Klara Grochowska urodziła się w 2006 roku w Toruniu. Z toruńską szkołą muzyczną związana jest od 7 roku życia. Obecnie jest uczennicą II klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia. Przez wszystkie lata nauki pracuje pod kierunkiem mgr Doroty Bojarczuk. Klara jest laureatką konkursów wiolonczelowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Do jej ostatnich osiągnięć należą: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie online w Brukseli, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Miniatura wiolonczelowa" w Warszawie (2020), jest również Laureatką w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym w ramach Festiwalu Forte, zdobyła wyróżnienie w XX Konkursie Wiolonczelowo – Kontrabasowym w Malborku (2018), IV miejsce w 12. Konkursie Wiolonczelowym Jana Vychytila w Pradze (2018). Klara od wielu lat regularnie uczestniczy w Warsztatach Wiolonczelowych i Kursie Improwizacji w Augustowie. Była również uczestnikiem Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Julia Kędzia urodziła się w 2004 roku we Włocławku. Gdy miała 7 lat rozpoczęła naukę w Szkole Muzycznej I st. w Toruniu w klasie skrzypiec prowadzonej przez Panią Grażynę Witkowską, pod której kierunkiem kształci się do dziś.  Obecnie Julia jest uczennicą IV klasy Szkoły Muzycznej II st., jednocześnie uczęszcza do II klasy o profilu biologiczno-chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.  Swoją muzyczną pasję rozwija dodatkowo uczestnicząc w kursach muzycznych, m.in. prowadzonych przez prof. Sławomira Tomasika i prof. Krzysztofa Jakowicza.  Ponadto Julia znajduje czas na swoje pasje pozamuzyczne, którymi są książki i rysowanie.

Stanisław Oracz naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego rozpoczął w 2010 roku w klasie fortepianu prowadzonej przez Panią Anitę Orzechowską-Cymbałko. Obecnie jest uczniem klasy V OSM II st. w klasie fortepianu Pani Magdaleny Stopińskiej. Stanisław wielokrotnie brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Do jego najważniejszych pianistycznych osiągnięć należą: III Nagroda w Neapolitan Masters Competition (2020), II miejsce przyznane przez Jury Studenckie obok wyróżnienia przyznanego przez Jury Główne w 10. Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Broumov Key” (Czechy, 2020), II miejsce oraz Nagroda Specjalna w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Jana Hoffmana w Krakowie (2019), II miejsce w I Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (2019), wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu (2018), wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli (2018). Stanisław występował m.in. w Dworze Artusa w Toruniu, Pałacu Romantycznym w Turznie, pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, auli Florianka Akademii Muzycznej w Krakowie oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w CKK Jordanki. Umiejętności pianistyczne doskonalił uczestnicząc w kursach mistrzowskich pod okiem uznanych pedagogów - pianistów m.in. prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Janusza Olejniczaka, prof. Justyny Galant-Wojciechowskiej, prof. Jerzego Sterczyńskiego, prof. Michela Béroffa, prof. Andrzeja Tatarskiego, Ilya Maximova, Piotra Sałajczyka.W ubiegłym roku szkolnym za sukcesy artystyczne otrzymał Stypendium Maestro Prezydenta Miasta Torunia.