Tickets

Rezerwacje

Ticket reservation

Ticket reservations can be made:

 • by email to: kasaattos [dot] art [dot] pl or sekretariatattos [dot] art [dot] pl with ‘TICKETS RESERVATION’ in the subject line
  Reservations made by e-mail are valid only after receiving a confirmation by return mail. The date of redeeming the tickets is specified at the time of booking. The reserved tickets that have not been collected by this time will be cancelled without notice.
 • – by phone at the ticket office on Fridays between 1 P.M. and 7 P.M. and an hour before the concert at the concert venue; ticket office number +48 56 642 43 79.
 • – by phone at the Concert Organisation Department outside ticket office hours +48 56 622 88 05;

The date of redeeming the tickets is specified at the time of booking by phone. The reserved tickets that have not been collected by this time will be cancelled without notice.

The following information is required to make a reservation:

 • date, time, name of the concert,
 • number of tickets
 • ticket type (normal, reduced price)
 • first name and surname
 • contact telephone number, e-mail address (if applicable).

A refusal to provide such data shall prevent the possibility to make a reservation.

NOTE !!! Due to the electronic ticket sale system at the ticket office we would like to inform you that all reservations are automatically cancelled 2 days before the concert..

kasa biletowa

BOX OFFICE

Opening hours:
The box office is open on Thursday and Friday from 1pm to 7pm and one hour before each concert, where it will take place.

Adress:
Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (CKK Jordanki)

Contact:
Małgorzata Działdowska
phone: 56 642 43 79
e-mail: kasaattos [dot] art [dot] pl

 

bilety online

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną

Regulamin obowiązuje od 01.10.2019.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,
  tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariatattos [dot] art [dot] pl.
  Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • a) „wydarzeniu” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których uczestniczą słuchacze,
  • b) o stronie internetowej TOS, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.tos.art.pl,
  • c) o stronie internetowej poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.
 4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 § 2

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna oferuje sprzedaż biletów online.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie należy:
  1. wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)
  2. zaakceptować warunki regulaminu
  3. złożyć zamówienie online
  4. uiścić zapłatę za zamówienie przelewem
  5. wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 7. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.

§ 3

BILETY, RODZAJE BILETÓW

 1. TOS prowadzi sprzedaż online biletów następujących rodzajów:
  • bilet normalny,
  • bilet ulgowy
 2. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, opublikowany na stronie www.tos.art.pl w zakładce Bilety.
  Wydrukowany bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
 3. W przypadku zakupu online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.
 4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
 5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. W sprawie zakupu powyżej 10 szt. biletów jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasaattos [dot] art [dot] pl.

§ 4

ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 37 lub mailowo: kasaattos [dot] art [dot] pl.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: k [dot] olszewskaattos [dot] art [dot] pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. TOS zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny,
 2. zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.
 3. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

§ 6

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
 2. 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iodattos [dot] art [dot] pl.
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. 4 a) Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 7. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 8. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.
Newsletter
We invite you to subscribe to our newsletter. To the given email address once a week we will send information about our current activities. We will pass on important news, inform about interesting events and new products in the special offer
Oferty Specjalne
widok na pełną widownię, zadowoleni melomani, stojąc biją brawo
Group tickets
We encourage you to take advantage of our offer for organized groups!
zbliżenie na dwa instrumenty muzyczne trzymane w dłoniach muzyków nad białym stolikiem
Tickets - Schools and Music Academies
Tickets for symphonic concerts at a special price for students of Music Schools and Academies.
zdjęcie grającego pianisty - widok z góry
Gift card [prepaid]
Make the musical dreams of your loved ones come true!
zdjęcie rąk dwóch pianistek grających na instrumencie - widok z góry, zbliżenie na klawiaturę
Voucher - Gift ticket
The Gift Ticket entitles you to participate in one selected concert after its exchange for an admission ticket at the ticket office
widok dwóch regałów z książkami pomiędzy którymi dzidzi kobieta na krześle, czytająca książkę
Tickets - the library card of the Książnica Kopernikańska in Toruń
The holders of the Książnica Kopernikańska in Toruń library card may purchase a ticket at the price of a reduced ticket.
wzór Karty Absolwenta UMK
Tickets - NCU Alumni Card
Holders of the NCU Alumni Card are entitled to purchase a ticket at a reduced price.
Toruńska Karta Dużej Rodziny
Toruń Large Family Card
Discounts for holders of Toruń Large Family Card.
Toruńska Karta Seniora
Toruń Senior Citizen Card
Discounts for holders of Toruń Senior Citizen Card.
logo i znak Moja Starówka
'Moja Starówka' card
'Moja Starówka' card holders may purchase a ticket at the price of a reduced ticket.