Idea projektu Scena Muzyki Polskiej | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea projektu Scena Muzyki Polskiej

Celem programu jest promocja polskich artystów i artystek, a także polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską są prezentowane w sezonie 2022/23 w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej.

Program własny Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Jest przeznaczony dla polskich artystów wykonawców.

Główne cele programu to :

  • inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej,
  • promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej,
  • zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców.

mecenasi, sponsorzy, partnerzy projektu Scena Muzyki Polskiej