Specjalista ds. mediów i obsługi widowni | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Specjalista ds. mediów i obsługi widowni

Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Specjalista ds. mediów i obsługi widowni

1. Wymagania:

- wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: PR, reklama, marketing, kulturoznawstwo, muzykologia lub pokrewne),
- doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych (mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku),
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office/ Open Office),
- znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- predyspozycje organizacyjne, samodzielność, inicjatywa w działaniu, kreatywność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność działania pod presją czasu,
- pozytywne nastawienie i elastyczność, dyspozycyjność w weekendy,
- znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Mile widziane:

- orientowanie się w aktualnej sytuacji sektora kultury w Polsce,
- mile widziana znajomość literatury muzycznej,
- „lekkie pióro” oraz doświadczenie w tworzeniu treści reklamowych,
- obsługa programów graficznych (Canva, Adobe Photoshop),
- obsługa systemów CMS stron internetowych,
- znajomość obsługi terminali płatniczych i rozliczanie, znajomość obsługi kasy fiskalnej.

3. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

- udział w pracy organizacyjnej biura koncertowego podczas wydarzeń organizowanych i realizowanych przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną,
- stworzenie i wdrażanie strategii budowania i organizacji widowni,
- obsługa widza i organizacyjna festiwali i koncertów organizowanych i współorganizowanych przez TOS,
- pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy,
- organizacja potwierdzania zaproszeń dla kontrahentów i partnerów TOS,
- budowanie bieżącej i długofalowej strategii komunikacji z mediami oraz innymi organizacjami (w tym z urzędami) w celu kształtowania odpowiedniego wizerunku instytucji i jej działań,
- przygotowanie i realizacja mediaplanu,
- pisanie tekstów informujących o koncertach na portalach tematycznych i w newsletterze,
- regularne prowadzenie komunikacji w social mediach - tworzenie contentu (posty, wideo, zdjęcia, grafiki),
- organizacja patronatów medialnych i konferencji prasowych,
- udział w projektach z uwzględnieniem zamówień publicznych,
- sporządzanie planów i sprawozdań miesięcznych z działalności TOS,
- składanie wniosków dot. infrastruktury, działalności artystycznej,
- inne prace administracyjno-biurowe,
- pełnienie zastępstwa w Kasie TOS w CKK Jordanki.

4. Oferujemy:

- stabilne i długoletnie zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- ciekawą, inspirującą pracę w instytucji kultury o uznanej pozycji rynkowej,
- udział w planowaniu i realizacji ciekawych wydarzeń artystycznych,
- narzędzia niezbędne do pracy,
- miłą atmosferę w pracy,
- dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS,
- szkolenia,
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń,
- pracę w biurze w nowoczesnym budynku CKK Jordanki, w centrum Torunia.

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, doświadczenie zawodowe (mile widziane potwierdzone referencjami), odbyte kursy i szkolenia.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”
*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (część administracyjna budynku CKK Jordanki, II piętro) lub wysłać na adres: sekretariatattos [dot] art [dot] pl w terminie do 27.12.2023 r. w tytule podając "Rekrutacja - Specjalista ds. mediów i obsługi widowni”. 
Rekrutacja będzie odbywać się dwuetapowo: 1. analiza złożonych dokumentów spełniających wymogi formalne, 2. rozmowa kwalifikacyjna.
Instytucja zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi na podstawie nadesłanych dokumentów osobami.
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 27.12.2023 r. do godz. 15:00.

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na pełen etat na okres próbny 3 miesięcy, a następnie umowa o pracę na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 28 i 29 grudnia 2023 r.

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodattos [dot] art [dot] pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji. 
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy. 
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.