Kujawy symfonicznie | Toruńska Orkiestra Symfoniczna