Idea programu Dyrygent-rezydent | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea programu Dyrygent-rezydent

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych.

Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i promocja młodych polskich dyrygentów, oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

Program "Dyrygent - rezydent" realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Logotypy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu