Konkurs kompozyrski - Siły Natury 2017 | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Konkurs kompozyrski - Siły Natury 2017

Konkurs kompozytorski skierowany był do uczniów szkół muzycznych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem konkursu był utwór na małą orkiestrę smyczkową, zainspirowany zjawiskami astronomicznymi. Jury w składzie: przewodnicząca jury - Magdalena Cynk oraz Rafał Kłoczko i Ewa Fabiańska – Jelińska wyłoniło 6 zwycięskich partytur. Dyplomy i nagrody pieniężne zostały wręczone na koncercie finałowym w dniu 1 października. Zwycięski utwór „The Universe” Adama Józefa Falenty został wykonany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną na koncercie w kwietniu 2018r.