Konkurs wiedzy muzycznej - regulamin | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Konkurs wiedzy muzycznej - regulamin

REGULAMIN
Konkurs Wiedzy Muzycznej
„Kompozytor – życie i twórczość”

Organizator konkursu:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Dział Organizacji Koncertów i Audycji Muzycznych.

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Haydna,
 • uczczenie 290. rocznicy urodzin Józefa Haydna,
 • rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów, w szczególności muzyką klasyczną,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i muzyki,
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w wydarzeniach kulturalnych,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
 • rozwój świadomego odbioru muzyki klasycznej.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów podstawowych szkół ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs przewiduje dwie grupy wiekowe:

 1. uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 2. uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii wiekowej.

Organizacja konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:

 1. Realizacja testu teoretycznego w szkołach – przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie przygotowanego przez Organizatora materiału.
 2. Realizacja testu słuchowego – przeprowadzona przez nauczyciela, na podstawie utworów wskazanych przez Organizatora.
 3. Finał konkursu (teoretyczny i słuchowy) w Sali Prób CKK Jordanki, dla zwycięzców etapów szkolnych.

Terminarz:

 1. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesłać drogą mailową na adres: edukacjaattos [dot] art [dot] pl bądź pocztową Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń do 11 listopada 2022 r.
 2. Zgłoszenie zwycięzców etapów I i II przeprowadzonych w szkołach, zakwalifikowanych do etapu finałowego należy przesłać do dnia 6 grudnia 2022 r.
 3. III etap konkursu - Finał odbędzie 8 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Sali Prób CKK Jordanki.

Postanowienia ogólne:

 1. Pytania teoretyczne opracowane zostały w oparciu o:
       Encyklopedię Muzyczną PWM, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, t. IV „hij”
       https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
       http://psmraciborz.pl/wp-content/uploads/2015/08/Haydn_tworczosc.pdf 
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu i ubezpieczenia.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swojego wizerunku i danych osobowych (m. in. umieszczenie zdjęć oraz imiennych wyników na stronie internetowej organizatora). Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 5. Laureaci miejsc od I do III konkursu otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.
 6. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej https://tos.art.pl/page/konkurs-wiedzy-muzycznej
 7. Każdy uczestnik oraz nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Finał konkursu odbędzie się zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz wypełnienie oświadczenia, które należy przekazać obsłudze przed wejściem na salę.
 9. Materiały potrzebne do realizacji testów konkursu muzycznego – teoretycznego i słuchowego przesłane zostaną zainteresowanym placówkom, po zgłoszeniu udziału.
 10. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej: https://tos.art.pl/page/konkurs-wiedzy-muzycznej

 

Dane kontaktowe:
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Dział Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych
Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

Alina Reut
kom. 602 253 809
tel.: + 48 56 642 43 77
mail: edukacjaattos [dot] art [dot] pl