Gra miejska "Śladami historii i muzyki"

Póki Polska żyje w nas
Data
Wstęp
bezpłatne wejściówki*

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu "Póki Polska żyje w nas"

Podczas gry miejskiej "Śladami muzyki i historii" planowane jest odwiedzenie miejsc na mapie Torunia, powiązanych z kompozytorami działającymi w Toruniu a także miejscami na mapie Torunia związanymi z polskim dziedzictwem muzycznym. Nie zabraknie historii związanych z mało znanymi kompozytorami m.in.: J. Szczurowskim, P. Perkowskim, K. Serockim, P. Artomiuszem, A. Kuryłło, a także miejsc związanych z muzyką, w których odbywają lub odbywały się koncerty: Dwór Artusa, Teatr im. W. Horzycy, CKK Jordanki, Teatr Muzyczny, Zamek Krzyżacki. Gra opierać się będzie również na sylwetkach patronów ulic Torunia: St. Moniuszko, K. Szymanowski, F. Chopin, I.J. Paderewski. Ideą jest umożliwienie udziału w wydarzeniu osób z różnych grup i nawiązaniu dialogu pomiędzy pokoleniami poprzez zabawę. Uczestnicy gry zostaną podzieleni na 5 zespołów. Każdy zespół otrzyma inny szlak, na którym będzie wykonywał zadania. Za każde wykonane zadanie otrzyma punkt i będzie ono wiązało się ze zdobyciem rekwizytu. Wygrywa zespół, który jako pierwszy dotrze na metę i zdobędzie najwięcej punktów. Dzięki grze miejskiej uczestnicy będą mogli poznawać miasto, postacie z nim związane oraz jego historię. Ulice miasta staną się planszą do gry. Uczestnicy otrzymają instrukcję i mapę. Na koniec zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące i rozdane nagrody.