Wykład "Harmonia sfer"

Prelekcje
Siły natury
Data

Z przyczyn niezależnych od organizatora nastapiła zmiana jednego z prowadzących wykład - Piotra Matwiejczuka zastąpi dr Aneta Derkowska.

Wykład w ramach Festiwalu "Siły Natury - Ziemia, planety, gwiazdy"

Prowadzący:
prof. Andrzej Strobel
dr Aneta Derkowska 

Temat harmonii sfer - koncepcji w myśl której kosmos, opierając się na tych samych stosunkach liczbowych, co strój dźwiękowy, rozbrzmiewa nieustającą harmonią.

Andrzej Kazimierz Strobel – urodził się 18 września 1939 roku w Józefowie koło Otwocka, młodość spędził w Gdańsku. Astronomię studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1965 roku został zatrudniony w Instytucie Astronomii UMK (obecnie Centrum Astronomii UMK). Odbył liczne staże naukowe w USA, Francji, Szwajcarii i Szwecji. Mimo przejścia na emeryturę w 2009 roku, nadal intensywnie działa naukowo. Jest także zaangażowany w badanie historii astronomii i popularyzację tej dziedziny nauki.

Aneta Derkowska – muzykolog, kulturoznawca, obroniła pracę doktorską pt.: „Gatunki hybrydyczne w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XX wieku” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii muzyki XX wieku, teorii i historii opery, a zwłaszcza interpretacji dzieł muzycznych w kontekście kulturowym i filozoficznym. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka wielu recenzji koncertów i festiwali muzycznych, publikowanych m.in. na łamach pisma Ruch Muzyczny. Napisała monografię poświęconą twórczości Bernadetty Matuszczak. Pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu, pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. 

Festiwal dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2017".

Mecenas Główny: Gmina Miasta Toruń
Mecenas: Nowa Elektrociepłownia Gazowa w Toruniu
Współorganizacja: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Partnerzy: Planetarium w Toruniu, UMK, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, CKK Jordanki
Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Gmina Miasta Toruń