Wystawa plakatów ze spektakli G. Verdiego

Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze
Wystawa
Data
Miejsce
Centrum Kultury Dwór Artusa
Wstęp
bezpłatny

Wydarzenie z okazji 120. rocznicy śmierci G. Verdiego

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu "Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze"

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 października o godz. 18:00

Wielcy kompozytorzy - wielkie jubileusze to projekt, którego ideą jest uczczenie pamięci artystów obchodzących ważne rocznice w 2021 r. W ramach zadania odbędzie się 12 wydarzeń, w tym: koncerty symfoniczne, kameralne, recitale, wystawa plakatów, projekcja filmowa oraz wykład. Projekt odwołuje się do następujących rocznic:  280. rocznicy śmierci A. Vivaldiego, 100. rocznicy śmierci C. Saint-Saënsa, 50. rocznicy śmierci I. Strawińskiego, 120. rocznicy śmierci G. Verdiego, 230. rocznicy śmierci W. A. Mozarta, 110. rocznicy śmierci G. Mahlera oraz 100. rocznicy śmierci W. Żeleńskiego. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wybitni artyści (Marek Tomaszewski, Krzysztof Książek, Piotr Buszewski, Piotr Sałajczyk), a także młodzi laureaci nagród w konkursach, studenci akademii muzycznych oraz uczniowie.


Wystawa plakatów ze spektakli G. Verdiego

Krzysztof Dydo - kurator wystawy


Plakat muzyczny ma wśród polskiego plakatu artystycznego poważną i utrwaloną pozycję, jako, że ilość imprez muzycznych w Polsce w ostatnim półwieczu jest imponująca. Wiele z nich ma liczącą często kilkadziesiąt lat tradycję. Niewątpliwie do największych i najstarszych należy, trwający od 1927 roku, Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, ale również inne szczycą się swą długą historią. Od ponad 60 lat odbywa się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej podobnie jak Jazz Jamboore. Ponad 50 lat mają Dni Muzyki Organowej w Krakowie, Festiwal Jazzowy - Jazz nad Odrą we Wrocławiu, Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju i Legnica Cantat. Nie wspominam już o wielu, wielu innych z długoletnią tradycją, jak i tych mających dopiero kilkuletni staż. Również Teatry Operowe i Filharmonie dzięki swym koncertom, spektaklom, konkursom i festiwalom przyczyniły się w znacznym stopniu do powstania pięknych plakatów muzycznych.

Opera włoska cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością. Teatry muzyczne stale mają w swoim repertuarze dzieła takich wielkich kompozytorów jak Verdi, Donizetti, Scarlatti, Pucini, Bellini, Gozzi czy Giorgano. To co najbardziej cieszy miłośników plakatu to fakt, że wszystkie polskie teatry wydają do spektakli plakaty artystyczne. Najlepsi polscy graficy – plakaciści mają swój udział w tej grupie plakatów jaką stanowi prezentowany dzisiaj plakat do oper Verdiego.

Obecną wystawę przygotowałem jako imprezę towarzyszącą jubileuszowemu koncertowi Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji 120. rocznicy śmierci wielkiego kompozytora Giuseppe Verdiego.
Mam nadzieję, że będzie godnym wprowadzeniem w atmosferę towarzyszącą temu wielkiemu wydarzeniu, przyczyniając się do potwierdzenia tezy, że piękno jest jedno, choć wyrażane różnymi środkami artystycznymi. Tak jak niejednokrotnie w przeszłości muzyka inspirowała artystów malarzy, grafików czy rzeźbiarzy, tak współcześnie sztuka wizualna przekłada dzięki wyobraźni projektantów zawarte w dźwiękach nastroje na język obrazów drukowanych na papierze.

Plakaty składające się na nią to niewielki wybór ze zbioru plakatów operowych z liczącego w blisko 30-tysiecznej Dydo Poster Collection kilkaset pozycji. Z samych plakatów do oper Verdiego można by zaprezentować wystawę liczącą blisko 150 plakatów. Aida, Bal maskowy, Don Carlos, Dzień królowania, Falstaff, Joanna d”Arc, Macbet, Moc przeznaczenia, Nabucco, Otello, Requiem, Rigoletto, Simon Bocanegra, Stiffelio, Traviata, Trubadur, Trzej muszkieterowie to tytuły prezentowanych prac z wystawień Verdiego na polskich scenach.
Wybór z kolekcji był trudny. Ostatecznie zgromadzone na wystawie pochodzą z lat istnienia Galerii Plakatu w Krakowie, którą prowadzę od 1985. Jedynie dwa są starsze – Jana Lenicy Otello z 1968 i Jana Młodożeńca Rigoletto z 1977. Autorami są wyłącznie polscy artyści. Każdy z nich w najbardziej dla siebie charakterystyczny sposób starał się istotę muzyki i teatru Verdiego, przełożyć na język plastyki i z tego już wizualnego elementu zrobić plakat. Bogata różnorodność w traktowaniu tematu, indywidualność interpretacji plastycznej tematów w muzyce, stworzyły wyjątkowo bogaty wachlarz rozwiązań graficznych. Dzisiaj prezentuję spośród nich tylko wybrane prace, ponad 20 artystów z przekonaniem, że zainteresują najwybredniejszych koneserów muzyki i plastyki.

Do niewątpliwie najwybitniejszych artystów projektujących prezentowane plakaty operowe należą ze starszego pokolenia wymienieni już Jan Lenica i Jan Młodożeniec, oraz Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy i Henryk Tomaszewski – to mistrzowie polskiej szkoły plakatu. Spośród ich młodszych kolegów, kontynuatorów najlepszych tradycji polskiego plakatu Andrzej Bator, Jerzy Czerniawski, Mieczysław Górowski, Grzegorz Marszałek, Rafał Olbiński, Władysław Pluta, Wiesław Rosocha, Wiktor Sadowski, Wojciech Siudmak, Eugeniusz Get – Stankiewicz, Wiesław Wałkuski, Janusz Wiśniewski i Leszek Żebrowski. Najmłodszą grupę, o ustalonej już renomie twórców, reprezentują Tomasz Bogusławski, Mariusz Filipowicz, Ryszard Kaja, Katarzyna Kobylarz, Adam Pękalski, Monika Starowicz, Jakub Stępień.
Plakaty pochodzą z teatrów operowych w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Świadczą o dużym zamiłowaniu tych instytucji kulturalnych do tradycji zapowiadania swoich kolejnych premier artystycznym plakatem. Pozwoliłem sobie dołączyć do ekspozycji kilka plakatów związanych bezpośrednio z Verdim a towarzyszącym wystawom, które na jego cześć miałem już okazję przygotować.

Za wydatną pomoc przy sfinalizowaniu tej wystawy chciałbym wyrazić serdeczną wdzięczność organizatorom - Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej oraz Dworowi Artusa w Toruniu, który udostępnił swe wnętrza dla ekspozycji.

Krzysztof Dydo


Wydarzenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz wypełnienie oświadczenia, które należy przekazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu.