II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski przeznaczony jest dla młodych adeptów kompozycji.

W pierwszej edycji Konkursu, w 2013 roku, Jury w składzie Magdalena Cynk, dr Barbara Kaszuba, dr hab. Robert Kabara spośród 21 nadesłanych partytur nagrodziło trzy. Przedmiotem Konkursu było skomponowanie utworu na skrzypce solo. I Nagrodę otrzymał Tomasz Citak, autor utworu Kép, II Nagrodę zdobył Jan Sanejko z utworem Confessions, III Nagrodę przyznano Adamowi Porębskiemu i utworowi Phant. Zwycięski utwór zostanie prawykonany podczas Inauguracji IV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, 19 lutego 2015, przez Adama Siebersa.

Organizatorami tegorocznej edycji jest Gmina Miasta Toruń, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne. II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski przeznaczony jest dla młodych twórców, którzy do dnia rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 35 roku życia. Jury w składzie Magdalena Cynk – przewodnicząca, Prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, prof. Zbigniew Kozub z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz prof. Andrzej Dziadek z Akademii Muzycznej w Gdańsku, spośród nadesłanych partytur jednoczęściowego utworu o charakterze wirtuozowskim na skrzypce i orkiestrę smyczkową wybierze i nagrodzi trzy. Wyniki zostaną ogłoszone 28 lutego 2015r. podczas Koncertu Laureatów tegorocznej edycji Konkursu. Zwycięski utwór będzie wykonany podczas następnej, V edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w 2019 roku.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Festiwalu: www.violintorun.tos.art.pl