Kościół św. Szczepana | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Kościół św. Szczepana

Został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1902-1904 na terenie zasypanej fosy miejskiej przy obecnych Wałach gen. Sikorskiego. Zaprojektował do Richard Gans z Berlina dla znoru ewangelicko-reformowanego założonego w 1676 r. W czasie II wojny światowej kościół został zdewastowany, następnie przekazany parafii ewangelicko-augsburskiej i po renowacji ponownie poświęcony 26 sierpian 1945 r., otrzymując obecną nazwę. Jest budowlą dwunawową, z płytkim prezbiterium zwróconym na zachód, z wieżą w narożniku północno-wschodnim. Z czasów budowy pochodzą neogotyckie witraże, 13-głosowe organy, ambona, chrzcielnica i ławki. Na uwagę zasługuje obraz "Adoracja Baranka" z XVII wieku przeniesiony z dawnego kościoła Trójcy Świętej na Rynku Nowomiejskim.