Project - Participatory Budget 2020 | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Project - Participatory Budget 2020

Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem jednego z wybranych, drogą głosowania, projektów. W ramach zadania Raz, Dwa, Trzy – muzyczne Bielawy odbyły się koncerty symfoniczne, kameralne oraz muzyczne spotkania z dziećmi.

Zasadniczym celem budżetu partycypacyjnego jest włączenie w procesy zarządzania miastem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako „eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra. Owo otwarcie na mieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Main Patron
Miasto Toruń
Related events
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń
Concert
Date
Location
Parish of Our Lady of Perpetual Help in Toruń